Naturvårdsverket har fattat beslut om jakt på gråsäl, knubbsäl och vikare. Foto: Ulf Lindroth

Naturvårdsverket har fattat beslut om jakt på säl

Med början den 20 april har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på säl längs den svenska kusten. Jakten omfattas av ett omfattande regelverk, skiftande jakttider och undantagna områden där sälen är fredad.

Totalt får 2.000 gråsälar, 730 knubbsälar och 420 vikare skjutas. Jakten får bedrivas i Östersjön från Norrbotten till Skåne, och vidare längs kusten i Halland och Västra Götaland. För vikare gäller endast skyddsjakt med stora begränsningar.

 

I Östersjön

Jakten på gråsäl är tillåten mellan den 20 april och 20 maj, samt 6 juni till den 15 januari 2023. För gråsäl gäller jakten i alla län med kust mot Östersjön, från Norrbotten till Skåne. Undantagna från jakt är nationalparker, men även andra områden med skydd, som sälskyddsområden, Natura 2000-områden.

Även naturreservat omfattas av beslutet. Här får jakt enbart ske om den följer de regler som gäller i området.

 

Skyddade områden

Det gäller även i områden där säl inventeras.

”Inom vissa områden, som inte omfattas av annat områdesskydd, sker inventering av sälar under våren. För dessa områden tillåts endast licensjakt på gråsäl under tiden från och med den 16 juni 2022 till och med den 15 januari 2023,” skriver Naturvårdsverket.

Jakt från båt kräver utbildning. Utbildningen ska vara organiserad av en jägarorganisation i Sverige eller Finland.

 

Västkusten

För knubbsäl gäller att 730 djur får fällas med start den 20 april till den 20 maj, och vidare den 1 september till och med den 19 april 2023. Jakten är tillåten i Västra Götaland, Halland och delar av Skåne.

Även här gäller särskilda regler för skyddade områden, och antalet knubbsälar fördelas per län med 500 stycken i Västra Götaland, 200 stycken i Halland och 30 i Skåne.

 

Särskilda regler

För vikare har Naturvårdsverket tagit beslut om skyddsjakt på 420 djur. Jakten är tillåten från den 1 maj till och med den 15 januari 2023 i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.

Skyddsjakten får endast ske där fiske bedrivs och inom 200 meter från område där vikare kan orsaka skador på fångst eller fiskeredskap, vid fiskodling i ett område på 200 meter runt odlingen, i ett fredningsområde för fisk inom ett område på 200 meter och vid utsättningsplats för fisk som länsstyrelsen godkänt, och då inom ett område på 200 meter från ett sådant område och under sju dygn före och efter utsättningstillfället.

 

Kontakta myndigheten

För licens- och skyddsjakt på gråsäl, knubbsäl och vikare finns ett mycket omfattande regelverk. Information om detaljerna lämnas av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen i aktuellt län.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev