Förbud mot jakt och fiske finns inte längre med i EU-kommissionens beskrivning av strikt skyddad mark. Foto: Kjell-Erik Moseid

Nästa steg taget i EU-förslag om skyddad mark

Premium

För ganska precis ett halvår sedan togs formuleringarna om stopp för jakt och fiske bort i ett starkt kritiserat förslag om strikt skyddad mark inom EU. Nu har EU-kommissionen kommit överens med medlemsstaterna om ett slutligt dokument, där länderna förväntas bidra till skydd av mark på frivillig väg.

Jakt nämns inte längre med ett ord i förslaget om skyddad och strikt skyddade arealer, som ändå för svensk del skulle kunna innebära dubbelt så stor skyddad yta jämfört med dagens cirka 15 procent med formellt skydd.

 

Jägareförbundets arbete lönade sig – EU tar bort skrivningar

Mark med skydd

Nästa steg i processen är att medlemsstaterna ska föreslå 30 procent skyddade (varav 10 procent strikt skyddade) områden, där redan skyddade områden ingår.

Det är dock inte så att varje land måste skydda 30 procent av sin areal. Kommissionen skriver i noten:

”All member states are expected to contribute towards reaching the strategy protected areas targets, to an extent that is proportionate to the natural values they host and to the potential they have for nature restoration.”

Det vill säga: Alla medlemsstater förväntas bidra till att uppnå strategins mål för skyddade områden, i en omfattning som står i proportion till de naturvärden de hyser och den potential de har för naturrestaurering.

I princip kan det betyda att ett land med stora naturvärden ska skydda mer av sin yta än vad ett land med mindre naturvärden behöver göra.

 

EU-kommissionen vill stoppa jakt för ökad biologisk mångfald

Upp till staterna

Varje medlemsstat förväntas nu lämna in en lista till kommissionen över befintliga skyddade områden (utöver Natura 2000) som uppfyller kriterierna samt ett första löfte om att nya områden ska utses.

Här nedan finns en länk till noten.

Note reflecting the final discussion with MS on 22.09.21

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev