Från och med årsskiftet hävs parningsförbundet på landets minkfarmer, då det inte längre är motiverat ur ett smittskyddsperspektiv, enligt Jordbruksverket. Foto: Kenneth Johansson

Minkar får paras från årsskiftet

Från och med årsskiftet får landets minkfarmare åter para minkar för att förnya sina besättningar. Förbudet mot parning togs i början av 2021, för att minska risken för spridning av covid-19.

Beslutet att åter tillåta att minkar paras på pälsfarmerna har tagits av Jordbruksverket, som tagit hjälp av SVA och Folkhälsomyndigheten för att få svar på om minkuppfödning innebär någon risk ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

– Vårt beslut grundar sig på den rapport som expertmyndigheterna har gett oss. Utifrån den bedömer vi att en förökning av de minkar som hålls i landet idag inte utgör ett hot för djur- och folkhälsa, och då är ett förbud inte motiverat, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på smittbekämpningsenheten, i ett pressmeddelande.

 

Andra krav

Minkfarmarna får alltså åter para djur och föda upp nya minkar. Men andra restriktioner som Jordbruksverket tidigare tagit förnyas, och gäller under hela 2022.
Det rör sig om begränsningar som att anläggningarna ska isoleras, att minkar ska provtas och övervakas och att det inte är tillåtet att flytta minkar mellan pälsfarmerna.

 

En förutsättning

Utöver det finns det särskilda krav på hygienrutiner och skyddsutrustning för personalen, för att hindra att viruset sprids mellan människor och djur.
– Restriktionerna är en förutsättning för att tillåta parning på svenska minkanläggningar, säger Lotta Hofverberg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev