Lodjursjakt i södra Sverige riskerar att bli chansartad på grund av bristen på spårsnö.

Lodjursjakt i södra Sverige riskerar att bli chansartad på grund av bristen på spårsnö. Foto: Jan Henricson

Märklig fördelning av lodjur till jakten

Premium

För första gången i modern tid får lodjursjakt bedrivas i hela Jönköpings län. Men fördelningen av lodjur förefaller märklig då det ska fällas lika många djur i den norra som i den södra delen av länet, trots att det är i syd som lodjuren är som flest.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har till lodjursjakten i mars nästa år både ökat tilldelningen, och utsträckt jakten till att omfatta hela länet.

I sex olika jaktområden får en–två lodjur fällas, sammanlagt tio stycken.

Jägare som Svensk Jakt varit i kontakt med är positiva till att tilldelningen utökas, men enligt Stefan Hoof som sitter i viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län och i Jägareförbundets rovdjursråd, kunde den varit större.

– Det skulle gå att skjuta 15 lodjur i Jönköpings län, som var den övre gräns som länsstyrelserna tog hänsyn till utan att någon risk att hamna under miniminivåerna i södra förvaltningsområdet, säger han.

 

Tror på ökning

Enligt Stefan Hoof går länsstyrelsen på Naturvårdsverkets beräkningsmodell som bygger på Andréns beskattningsmodell.

 

Stefan Hoof som är rovdjursansvarig i Jägareförbundet Jönköpings län välkomnar att tilldelningen höjs, men säger samtidigt att den kunde varit större.

Stefan Hoof som är rovdjursansvarig i Jägareförbundet Jönköpings län välkomnar att tilldelningen höjs, men säger samtidigt att den kunde varit större. Foto: Privat

– I södra förvaltningsområdet skattar man efter sannolikheten för färre än 27 familjegrupper, och det är här åsikterna går isär. Vi tolkar modellen att vi kunde fått en betydligt större uttag i södra förvaltningsområdet, utan att hamna under 27 föryngringar som miniminivå. Med dagens tilldelning sänks troligen inte antalet familjergrupper inom det södra förvaltningsområdet, utan de kommer med stor sannolikhet att öka, säger Stefan Hoof.

Ökad tilldelning i Jönköpings län

Han tycker det är bra att jakten utökas till att omfatta hela länet, och hoppas att det kan motivera jägarna att rapportera sina observationer av lodjur och lodjursspår.

– Nu är det verkligen upp till jägarna att ta ansvar för att rapportera in observationer av djur och spår. Bara så kan vi få en jakt som verkligen svarar mot tillväxten i lodjursstammen, säger Stefan Hoof.

 

Till andra län

Jämför man kartan över var lodjuren får jagas med kartan över var föryngringarna återfinns kan det tyckas märkligt att det får skjutas lika många lodjur i nordöstra delen av länet där antalet kvalitetssäkrade föryngringar är få, jämfört med den södra delen där de är många.

 

Högst tio (10) lodjur får fällas inom länet. Jakt får ske inom hela Jönköpings län och med följande fördelning av tilldelade djur inom respektive jaktområde; ett (1) i delområde 1 och två (2) i delområde 2 och ett (1) i delområde 3, två (2) i delområde 4, två (2) i delområde 5 och två (2) i delområde 6. Lodjur får fällas oavsett djurets ålder och kön. Ungdjur bör av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur. Karta: Länsstyrelsen

Svensk Jakt har sökt vilthandläggare Linda Andersson utan att nå henne, men länsstyrelsen förklarar varför i sitt beslut:

”Mot bakgrund av (…) att 2021 års jakt var den första som var av större karaktär anser Länsstyrelsen att det finns anledning att tillåta en försiktig höjning av antal tilldelade djur för att styra populationsstorleken mot beslutat förvaltningsmål, och att jakten tillåts över hela länet. Att tillåta jakt över hela länet minskar risken för ett för stort uttag i områden med förhållandevis tät förekomst av reproduktiva honor i länets södra delar, vilket kan leda till minskad spridning till län som inte uppnått sin miniminivå.”

 

Lodjursjägaren Fredrik Johansson är nöjd med att tilldelningen ökar i Jönköpings län, men riktar också kritik mot länsstyrelsens beslut. Foto: Privat

Fredrik Johansson är ivrig lodjursjägare och rovdjursansvarig i Värnamo jaktvårdskrets. Han är inte särskilt förvånad över länsstyrelsens beslut om att utöka jakten till hela länet, och tycker att det är positivt.

– När jag fått frågor från jägare har jag svarat att vi nog inte får mycket mer än två, möjligtvis tre, lodjur i vårt område till nästa års jakt, så det är vad jag förväntade mig. Att det blir tio i länet är en höjning och det är förstås bra.

 

Diagrammet visar antalet föryngringar av lodjur i Jönköpings län och hur lodjursstammen fortsätter att öka trots de senaste årens licensjakt. Diagram: Länsstyrelsen

Fredrik Johansson säger att man, trots de två senaste årens lyckade jakter i södra länsdelen, fortfarande har väldigt mycket lodjur, och att man borde fått en tilldelning på ett eller två djur till.

– Men man ska också komma ihåg att de vandrar mycket, över stora ytor, så visst delar vi åtminstone en del av djuren med andra områden.

Han reagerar på länsstyrelsens motivering, att ett litet jaktuttag i södra delen gör det möjligt för lodjuren att sprida sig till andra län.

– Det ingår inte i våra planer att vara ett zoo för att lodjur ska finnas i andra delar av landet, säger Fredrik Johansson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev