För att en lodjursföryngring med hjälp av viltkamera ska konstateras måste flera kriterier vara uppfyllda. Det första är att det av film eller fotografi klart framgår att det är mer än ett lodjur vid tillfället då bilder tas. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Inventering med viltkameror mycket viktig för lodjursjakten

Premium

Inventering med hjälp av viltkameror har haft stor betydelse för att tilldelningen inför nästa års lodjursjakt har ökat i Sydsverige. Enligt Jägareförbundets rovdjursansvarige i Östergötland, Sören Sehlstedt, har flera föryngringar av lodjur kvalitetssäkrats tack vare kamerorna.

I de sydsvenska länen Östergötland, Kalmar och Jönköping har länsstyrelserna ökat lodjurstilldelningen avsevärt till licensjakten i mars, jämfört med tidigare år.
I Kalmar län ska 32 lodjur fällas, jämfört med 12 föregående jakt. För Jönköpings läns del är motsvarande siffror 17 respektive 10 och i Östergötland ökar tilldelningen från 10 till 28 djur.
Detta efter att länsstyrelserna kunnat kvalitetssäkra ett stort antal familjegrupper. 11 i Jönköpings län, 17,5 i Kalmar län samt 17 i Östergötland. För att få fram antalet lodjur i länen multipliceras antalet föryngringar med siffran 5,5.

Jägareförbundets kameror

Avgörande för tilldelningen är resultatet av den senaste inventeringen. Med tanke på förra årets snöförhållanden har det gått närmast överraskande bra att kvalitetssäkra lodjursföryngringar i de tre länen.
Enligt Sören Sehlstedt, rovdjursansvarig i Jägareförbundet Östergötland, har viltkamerorna spelat en stor roll för inventeringsresultatet.
– Med de kameror som Jägareförbundet Östergötland köpte in tillsammans med kretsarna och delade ut bland jägarna hösten 2021, har det kvalitetssäkrats fyra familjegrupper. Utöver det har flera föryngringar säkrats efter filmer och fotografier från andra viltkameror, säger han.

Avgörande kameror

När snön uteblir är fotografier och filmer från viltkameror mycket viktiga för att få en bild av lodjursstammens utveckling. Att kamerorna är inställda på att filma är närmast nödvändigt, då det är ovanligt att en lodjursfamilj går så tätt tillsammans att de fångas på samma fotografi.
– Film är absolut det bästa, säger Sören Sehlstedt, som betonar hur viktiga kamerorna är:
– Om inventeringen endast grundas på spårning i snö blir den inte tillräckligt effektiv med tanke på hur snöförhållandena är i Sydsverige. Dessutom blir resultatet ryckigt, och när tilldelningen utgår från senaste inventeringsresultat har det stor betydelse för hur många lodjur vi får fälla.

Lär mer och mer

På länsstyrelsen i Östergötland håller vilthandläggare Jim Forsberg med om att kamerorna är viktiga för inventeringen.
– Vi lär oss mer och mer om hur vi ska utnyttja viltkamerorna vid inventeringen och har säkrat ett antal föryngringar med hjälp av dem under säsongen.
Länsstyrelsen har ett antal egna kameror utplacerade som sköts av myndighetens rovdjursspårare.
– Men större delen av tiden ägnar de åt att följa upp rapporter från jägare och övrig allmänhet, bland annat de observationer som görs genom jägarnas privata viktkameror, säger Jim Forsberg.

 

Viltövervakningskameror för lodjur ska vara inställda på att filma i stället för att fotografera. Ofta kommer lodjur, till exempel hona med unge, med sådant mellanrum att det finns risk för att ett av dem missas med stillbilder. Här är de emellertid tillsammans och bilden är från en film som tagits från Östergötlands rovdjursspårare Anders Hedströms kamera.

Snö är bäst

För att en lodjursföryngring ska godkännas räcker det inte med att fler än ett lodjur förekommer i samma filmsekvens eller på samma fotografi. Utöver det måste tids- och avståndskriterier uppfyllas, i förhållande till andra observationer.
– Att kvalitetssäkra genom snöspårning är det bästa, men viltkamerorna har betydelse för att vi ska kunna ha koll på lodjursstammen, säger Jim Forsberg.

Mycket jobb

Enligt Sören Sehlstedt lägger många jägare ner mycket arbete på lodjursinventeringen, både genom att rapportera spår och observationer genom viltkameror.

Sören Sehlstedt, rovdjursansvarig Jägareförbundet Östergötland. Foto: Jan Henricson

– Rapporterna som kommer in till Skandobs och till länsstyrelsens rovdjursspårare är avgörande för att vi ska kunna förvalta lodjursstammen på en rimlig nivå. Som rovdjursansvarig vill jag tacka dem som hjälper till med rapporter om spår och iakttagelser, säger Sören Sehlstedt.
Han uppmanar också jägarna att fortsätta rapportera sina observationer. Att inte slå sig till ro nu när ökade tilldelningar är beslutade.
– Fortsätt rapportera. Utnyttja snön och gör gärna extra kontroller där ni vet eller bedömer att det finns lodjur, säger Sören Sehlstedt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev