Vildsvin och annat klövvilt som orsakar skador i spannmålsfält kan skrämmas bort med ljud från människor, visar en ny studie från SLU. Foto: Anders Jarnemo

Ljudet av människor skrämmer viltet

Klövvilt kan skrämmas från åkrar med olika skrämselljud. Mest skrämmande är ljudet av människor.

Det visar en studie som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gjort i Södermanland, där dovhjort, vildsvin, rådjur, älg och kronhjort lever och konkurrerar om samma föda. Under studien har skadenivån i sju olika vetefält jämförts, tillsammans med ljudanläggningar och viltkameror.

 

Går att påverka

Anna Widén, SLU. Foto: Susanna Bergström

– I denna studie visar vi att det går att ändra klövvilts beteende, utbredning och deras påverkan på viktiga jordbruksgrödor genom att skrämma dem med ljud, säger Anna Widén, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, som genomfört försöken.

Även läten från hund och varg har testats, men det är ljudet av människor som visat sig mest effektivt.

Försöken har varit lyckade.

Skadorna blev betydligt mindre i de områden där skrämselljud spelades upp, vilket ger stöd för tankarna om att ljud kan användas i förebyggande syfte, och som en metod för minskade betesskador under känsliga perioder. Ljudet av människor ledde till snabb flykt från området och totalt sett tillbringade djuren mindre tid på fält där människoljud spelades upp.

 

Fortsatta försök

Klövviltet ändrade tydligt sitt beteende.

– Vi behöver mer kunskap om vilken skala denna typ av skrämselljud har en effekt på, både rumsligt och tidsmässigt. För att inte problemen bara ska flytta nästgårds är det troligtvis också mest framgångsrikt att kombinera denna typ av metod med viltförvaltningsåtgärder på en större landskapsnivå, som foderskapande åtgärder där viltet får äta skyddat, säger Anna Widén.

Så gjordes studien

Forskarna använde sig av system med viltkameror sammankopplade med ljudanläggningar. När ett djur passerade kameran spelades ljud upp och en video spelades in. Fyra olika typer av ljud användes; tre skrämselljud (människa, hund och varg) samt kontrolljud från fågelarter. Detta för att se om djuren reagerade olika på skrämselljud och naturligt förekommande fågelarter. Även vanliga kameror utan ljud användes i studien för att kunna jämföra skadenivå och utbredning av klövvilt på fälten.

Skadenivån på vetet mättes framför ljudanläggningarna och de vanliga viltkamerorna och jämfördes. Resultaten visar att klövvilt besöker områden utan ljud i större grad än områden med ljud, de betar även mindre i områden med ljud.

Fakta: SLU

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev