En man som misstänks för grov olaga jakt på varg får behålla sina vapen, efter att kammarrätten bedömt bevisningen mot honom.

Många av riksdagsmotionerna handlar om att förenkla för vapenägare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Lättnader för vapenägare föreslås i riksdagsmotioner

Premium

På senare år har vapenfrågor fått ett allt större utrymme i den politiska debatten. Kanske avspeglas det i den stora mängden vapenrelaterade motioner från riksdagens ledamöter, som egentligen enbart innehåller förslag om lättnader för vapenägare.

De 20 motioner som Svensk Jakt sorterat under rubriken Vapen och skytte med jaktlig anknytning är samtliga skrivna av politiker från två partier – Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Mats Green (M) föreslår att EU:s vapenpass ska godkännas för att jägare och skyttar med hjälp av det inte ska behöva söka införseltillstånd när de reser till ett annat EU-land.

John Widegren från samma parti anser att vapengarderoben ska utökas och att tillståndskravet på ljuddämpare ska avskaffas. Liksom flera andra motionärer argumenterar han för att riksdagen inte ska överimplementera EU:s omdiskuterade vapendirektiv.

 

Dyr förvaring

Marléne Lund Koppaklint (M) vill att vapenlagen tydliggörs så att det även i hushåll där det förvaras många vapen är tillräckligt med godkända vapenskåp. Nuvarande ordning där Polisen jämställer förvarningskrav som ställs på handlare och skytteföreningars vapenförvaring med privatpersoners får orimliga konsekvenser, anser motionären.

Ett vanligt hushåll där flera personer jagar kan tvingas att installera värdeskåp som kostar upp mot 50.000 konor, eller bygga ett vapenvalv till extremt höga kostnader.

Lund Kopparklint föreslår också att riksdagen uttalar att Polisen inte längre ska ha tillsynsansvaret för landets skjutbanor. En anledning till det är att sedan Polismyndigheten övertog ansvaret från väl fungerande men nu avvecklade Statens skytteombud, har flera skjutbanor tvingats stänga då besiktning inte genomförts i tid.

 

Några motioner handlar om att frånta Polisen tillsynsansvaret för skjutbanor. Foto: Jan Henricson

Försvarar jaktstigar

Av samma mening är Per Söderlund (SD) som i sin motion beskriver hur Polisen vad gäller skytteverksamheten konsekvent vidtagit åtgärder som påverkat jägare och sportskyttar negativt.

På samma spår är Mikael Eskilandersson (SD) som vill att regelverket för tillfälliga skjutbanor förändras, så att jägarna kan fortsätta att skjuta jaktstigar. Detta eftersom det traditionsrika och säkra jaktstigsskyttet hotas genom att Polisen anser att stigarna behöver besiktigas och godkännas. Något som innebär att jaktstigarna inte genomförs och att jägarna därmed tränar mindre, skriver motionären.

 

I annat skåp

I två skilda motioner vill fem moderater med Helena Antoni och Edward Riedl som förstanamn göra det möjligt för en vapenägare att förvara sina vapen i annans vapenskåp. Det måste vara mycket bättre att ungdomar som flyttar men jagar på föräldragården, istället för att transportera vapen fram och tillbaka förvarar dem i mammas och pappas vapenskåp, heter det i motionerna.

Åsa Coenraads med flera föreslår att vapenlagen ändras så att det blir tillåtet att förvara ammunition även om jägaren inte har licens på motsvarande vapen. En jägare som under en resa lånar ett vapen lånar även ammunition. Men om ammunitionen tas med hem och förvaras där inför nästa jakt med samma vapen gör jägaren sig skyldig till brott mot vapenlagen, motiverar man förslaget.

 

Snåriga regler i vapenlagstiftningen kan förenklas. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kortare handläggningstider

Moderaten Sten Bergheden föreslår att riksdagen uttalar att regeringen bör skärpa kraven på myndigheter så att deras handläggningstider följer kraven från svensk och europeisk lagstiftning. Det gäller inte minst vapenlicenser där polisens långa handläggningstider gör att jägare inte får sina vapen i tid till jakten och vapenhandlare gör ekonomiska förluster när sålda vapen inte hämtas ut.

Polisen ska inte bedöma om ett jaktvapen är lämpligt, och genom det överpröva Naturvårdsverkets uppfattning om vapnet. Det skriver Lars Beckman (M) i en motion där han föreslår att vapenförordningen förtydligas så att det är Naturvårdverkets bedömning av ett vapen som gäller.

 

Enhandsvapen vid eftersök

Sverigedemokraten Magnus Persson föreslår att det ska bli lättare för yrkesjägare, eftersöksjägare och etablerade hundförare att få licens på enhandsvapen. Vid avlivningssituationer på särskilt vildsvin kan det vara befogat med ett enhandsvapen i grövre kaliber då det ofta är trånga och snabba situationer, anser motionären.

Magnus Persson föreslår också att halvautomatiska hagelgevär ska få laddas med fler än tre patroner. Genom att få ladda fem patroner i magasinet och ett i loppet skulle det underlätta jakten på till exempel gäss, då det ofta är trångt i gömslet och besvärligt att ladda om.

 

Skriv om lagen

Flera moderater föreslår att vapenlagen skrivs om för att tydligare skilja mellan olika typer av vapenbrott. Att en jägare som begår en förseelse med ett vapen denne har licens för, ska dömas efter samma lag som en grovt kriminell med en arsenal av illegala vapen är inte rimligt, anser motionärerna. Därför behövs en tydligare distinktion i vapenlagen, sägs det i de två motionerna som är underskrivna av bland andra Helena Antoni och Johan Forssell.

Per Söderlund och Mikael Strandberg (SD) vill att vapenlagen ändras så att det tydligare framgår när det är möjligt att låna ett vapen och när det inte är det. Skillnaden i reglerna för när man får låna för övning och provskjutning jämfört med jakt är otydliga och skapar förvirring, anser motionärerna.

 

Förvaring av vapen i annan bostad, tillfällig förvaring och förvaring i hushåll med många jagande familjemedlemmar berörs i riksdagsmotioner. Foto: Lars-Henrik Andersson

 

Förslag går igen

Bland vapenmotionerna återfinns också två kommittémotioner från sverigedemokrater respektive moderater. Flera förslag som återfinns i enskilda motioner går igen i kommittémotionerna, men det finns också andra viljeyttringar.

Johan Forssell med flera moderater föreslår att ett låneintyg för ett vapen ska gälla i 30 dagar, att femårslicenserna för vissa vapen ska slopas, att auktoriserade vapenhandlare under vissa förutsättningar ska få utfärda licenser och att en ny Viltmyndighet får ansvaret för vapenlicenser.

Tre sverigedemokrater med Adam Marttinen i spetsen har i sin kommittémotion 18 förslag som berör vapenlagen. Många av förslagen förs fram i andra motioner, men man vill också att fler patroner ska tillåtas i halvautomatiska vapen vid björnjakt, att det ska vara tillåtet att tillfälligt förvara licensbelagda vapen i annans vapenskåp samt att svensk vapenlag alltid ska gå före EU:s direktiv.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev