Renarnas betesro är inte skäl nog att avlysa småviltjakt, men däremot är samebyns egen älgjakt det. Foto: Kjell-Erik Moseid

Länsstyrelsen: Renars betesro inget skäl för avlyst småviltjakt

Premium

Länsstyrelsen avlyser småviltjakt på statens marker inom delar av Ruvhten sijte sameby. Men avlysningarna blir inte så omfattande som samebyn begärt.

Turerna kring småviltjakten fortsätter inom Ruvhten sijte (Tännäs). De senaste två åren har småviltjakten varit avlyst inom stora delar av samebyn. Problem för renskötseln har angetts som orsak till jaktstoppet inom områdena, som är kvoterade och begränsade till maximalt fem jägare per jaktområde och dag.

Ripjaktbokning stoppad innan jakten hunnit börjat

Enligt en begäran från Ruvhten sijte skulle småviltjakten avlysas till och med den 31 december även i år. Samebyn anför att småviltjakten skulle störa renarna och nämner bland annat ökad risk för trafikolyckor samt att samebyns renar skulle vandra ut och orsaka skada för privata markägare.

 

Säger nej

Men länsstyrelsen i Jämtland säger nej till samebyns begäran om avlysningar med hänvisning till problem för renskötseln.

Länsstyrelsen bedömer att motiveringen som angetts av samebyn inte är väl avgränsad i tid och rum och heller inte tillräckligt klargörande om hur just småviltjakten utgör någon olägenhet av betydelse för rennäringen.

Betesro och brunst utgör i normalfallet inte skäl för avlysning, enligt länsstyrelsens bedömning.

 

Får ersättning

Eftersom småviltjakten är kvoterad i Ruvhten Sijte är länsstyrelsens bedömning att störningen är begränsad och att jakten inte påverkar förekomsten av strörenar på kringliggande privatmarker, utöver eventuell påverkan av det allemansrättsliga friluftslivet.

Myndigheten konstaterar även att samebyn får viss ekonomisk ersättning för den eventuella olägenhet som upplåtelsen av småviltjakt orsakar från sålda jakttillstånd.

 

Stängt för älgjakt

Men helt öppet för småviltjakt inom hela Ruvhten sijte blir det inte i höst heller. Detta eftersom länsstyrelsen säger ja till samebyns ansökan om att avlysa småviltjakten i samband med samebyns egen älgjakt.

Delar av fem jaktområden inom Ruvhten sijte är därför avlysta för småviltjakt under perioderna 1–26 september samt 11 oktober–31 december.

Jämtland är den enda länsstyrelsen i landet som avlyser småviltjakt på grund av samebyarnas älgjakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev