Den oskygga vargtiken på Södertörn söder om Stockholm tog förmodligen en liten sällskapshund i Norge i början av året. Hennes kullbror har dödat fyra hundar norr om Stockholm. Foto: Lena Söderman

Kullsyskonen som gör Stockholm osäkert

Enligt det norska miljödirektoratet dödade vargtiken på Södertörn en liten sällskapshund i Trysil, innan hon begav sig till Sverige.

De är kullsyskon födda 2016 och har vandrat hela vägen från reviret i Slettås i Norge, nära den svenska gränsen. Nu finns en av dem söder om Stockholm, på Södertörn, där hon ofta observeras. Den andre, hanen, finns norr om stan. Troligen är det han som har dödat fyra sällskapshundar framför näsan på ägarna.

Den sändarförsedda tiken på Södertörn, är enligt det norska Miljödirektoratet ”starkt misstänkt” för att ha dödat en chihuahua i Trysil i februari. GPS-spåret från tiken gick förbi platsen där hunden försvann och man fann platsen där hunden blev dödad, och har dragit slutsatsen att vargen var orsaken.

Men eftersom hon hade följe med sin bror, som inte har radiosändare, kan det ha varit han som dödade den lilla hunden. Han har ju visat sig ha en förkärlek för att döda just mindre sällskapshundar.

 

Mycket oskygg

Vargtiken har betett sig mycket oskyggt och närmat sig hundar på ett sätt som upplevts som hotfullt.
Länsstyrelsen fattade beslut om skrämselåtgärder, men hann inte utföra några innan beslutet löpte ut den 2 oktober. Ett nytt sådant beslut kan vara på gång.

Hanvargen norr om Stockholm rör sig bland annat i Vallentuna kommun, där han har dödat fyra sällskapshundar, den första i mitten av augusti, den senast nu i veckan då en tibetansk spaniel plockades i trädgården och ägaren fick en skymt av vargen.

Länsstyrelsen kan inte med hundraprocentig säkerhet säga att det är samma varg bakom alla attackerna, eftersom man inte funnit dna, men håller det för troligt.

 

Tre har sändare

Ett kullsyskon till de båda vargarna i Stockholmstrakten avlivades i juni på skyddsjakt i Charlottenberg, Värmland, på grund av angrepp på får. Även det syskonet uppträdde mycket oskyggt i bebyggelse under en längre tid, även dagtid precis som brodern och systern norr och söder om Stockholm.

I dagsläget är det bara föräldradjuren, som finns kvar i reviret, och tiken på Södertörn, som har fungerande sändare.

Alfatiken i Slettåsreviret försågs med sändare den 24 februari. Hon är mor till vargtiken på Södertörn och varghanen i Rialaområdet. Foto: Statens naturoppsyn

Men det var sex djur i flocken som försågs med gps:er i början av året, alfaparet och fyra av deras valpar, dock inte hanen som nu befinner sig norr om Stockholm.

Meningen var att hela flocken skulle skjutas bort förra vintern. Beslut om licensjakt var taget, men jakten i reviren Slettås, Letjenna, Kynna och Osdal stoppades av Norges klimat- och miljöminister Vidar Helgesen.

Ministern grundade sitt beslut på att vargarna inte hade ställt till med tillräcklig skada och hänvisade till internationella överenskommelser. Av den planerade licensjakten på 47 vargar återstod 15. Ministern beviljade i stället pengar för att sätta sändare på bland andra Slettåsvargarna.

Exempel på spårlogg i det norska projektet tidigare i år.

Hur oskygg har då flocken i Slettås varit? Det har man kunnat få svart på vitt om just tack vare sändarna. Mellan den 15 februari och 31 mars pågick ett projekt där man producerade spårloggar för att kontrollera saken. Det visade sig att djuren ofta rörde sig i närheten av mänsklig bebyggelse, till och med rakt genom gårdar. Men det skedde i regel nattetid och observationer av djuren gjordes sällan.

Någon hund har enligt Rovbase inte vargdödats i Trysil sedan september 2015, utöver chihuahuan i februari i år.

 

Nytt beslut om jakt

I slutet av mars lämnade Trysils kommun in en skyddsjaktsansökan på hela flocken, som avslogs av Miljödirektoratet.

– Vi förstår att aktivitet och spår i närheten av bebyggelse kan bidra till rädsla för vargen, och att det kan upplevas som en belastning. Vi bedömer emellertid inte att dessa vargar utgör en konkret risk för skada på människor, sa då Miljödirektoratets chef Ellen Hambro.

De regionala rovviltnämnderna har nu åter fattat beslut om att bland annat Slettåsreviret, som räknas som ett gränsrevir delvis delat med Sverige, ska fällas under kommande vinters licensjakt i den så kallade ulvezonen.

Beslutet har dock överklagats och ligger på klimat- och miljödepartementet för behandling. Inget slutgiltigt beslut har fattats ännu i det ärendet, enligt besked från Miljödirektoratet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev