Jägareförbundet Uppsala läns styrelse. Från vänster: Stefan Runarsson, Stefan Holm, Thorbjörn Sundh, Frdrik Gravemo, Bengt Undén, Thomas Lindahl, Torsten Nilsson, Christina Lundkvist, Johan Gustafsson och Hanna Larsson.

Kraftigt ekonomiskt överskott för länsförening

Äntligen kunde Jägareförbundet Uppsala län åter genomföra sin årsstämma med fysisk närvaro av delegater och stämmofunktionärer.

Årsstämman för Jägareförbundet Uppsala län genomfördes den 7 april på Viktoria Hotel & konferens i Uppsala. Äntligen på sedvanligt sätt, med fysiskt närvarande kretsombud och stämmofunktionärer.

Johan Gabriel Borgenstierna, med erfarenheter från flera tidigare stämmor, fick även detta år förtroende att leda stämman vilket gjorde att förhandlingarna genomfördes snabbt och smidigt.

 

Överskott

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna. Resultat och balansräkningen för det gångna året visade på ett kraftigt överskott trots ett budgeterat underskott. Orsak var ett flertal planerade men på grund av coronarestriktioner aldrig genomförda aktiviteter.

Såväl möjligheter som ambitioner öppnar härmed för framtida verksamheter. Stämman gav på revisorernas yrkande styrelse ansvarsfrihet.

 

Omval

Torsten Nilsson omvaldes såväl som ordförande för ytterligare ett år och även som ledamot av styrelsen på två år. Omval på två år gjordes även för Stefan Holm och Fredrik Gravemo. Peter Berglund och Jimmy Sandberg vilka båda avsagt sig omval ersattes genom nyval på två år av Johan Gustafsson, Tobo och Thorbjörn Sundh, Enköping.

 

En motion

Stämman behandlade endast en motion från styrelsen, ”Införande av riksmästerskap i eftersök på Öster Malma”. Efter positivt beslut lämnas nu motionen vidare till Svenska Jägareförbundets årsstämma i Kalmar den 4-5 juni.

Efter stämmoförhandlingarna informerades stämman om att Svenska Jägareförbundet har tilldelat Johan Gabriel Borgenstierna, dagens stämmoordförande, en premie ur Wallenbergska fonden 2022, diplom jämte 1.000 kronor. Detta för Gabriels värdefulla insatser.

 

Kretsmästerskap

För framgångsrikt tävlande i kretsmästerskap i eftersök 2017-2021 utdelades för första plats 7.000 kronor till Bälinge jaktvårdskrets, för andra plats 5.000 kronor till Södra Hagunda jaktvårdskrets och som tredje plats 3.000 kronor till Knivsta jaktvårdskrets.

Avslutningsvis avtackades de båda tidigare styrelseledamöterna Peter Berglund och Jimmy Sandberg jämte länsföreningens sedan många år auktoriserade revisor Rolf Lindholm.

 

Erik Ågren.

Årets länsårsstämma avslutades med ett uppskattat anförande av förbundsstyrelseledamoten Erik Ågren, Knivsta.

Erik redogjorde för aktuella jaktliga frågor inom Svenska Jägareförbundet samt de utmaningar och framtida möjligheter ett starkt och enat förbund står inför. Han berättade också om sin egen jaktliga bakgrund men tog även upp aktuella frågor utifrån sin egen profession som viltpatolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

 

Torsten Nilsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev