Herrljunga kommun vill ha del av tilldelningen vid årets licensjakt på varg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kommun vill ha jakt på varg – skriver brev till landshövding: ”Angeläget och starkt motiverat”

I ett brev till landshövdingen i Västra Götaland framför representanter för Herrljunga kommun påtryckningar med önskemål om att få ta del av den stundande licensjakten på varg.

Det är kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande som skrivit under brevet som skickats till landshövdingen i Västra Götaland.

Det inleds med att ett klargörande om att det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Herrljunga kommun ingår, har en fastställd miniminivå för 28,5 föryngringar – och att det enligt senaste inventeringen nu är 35,5.

Licensjakt ingen nyhet

I brevet skriver företrädarna: ”Att det finns utrymme och behov av licensjakt inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet är inget nytt. Sådana har förhållandena varit nu under en följd av år och det får anses hålla på att bli norm.”

Vidare argumenterats det om varför jakten ska genomföras, och Herrljunga kommun få ta del av tilldelningen.

”Utifrån situationen det senaste året, och utifrån vad som kan förutses i form av problem med vargförekomst i den närmaste framtiden, är det påkallat att jakt bedrivs i beaktansvärd omfattning i södra delarna av Västra Götalands län. I Herrljunga kommun finns det idag såväl revirmarkerande par som stadigvarande förekomst av varg som söker etablera revir.”

Angeläget och motiverat

Om inget görs kommer tamdjurshållningen att försvåras ytterligare, framhåller man.

”Herrljunga kommun har en tät tamdjurshållning, och sommarens angrepp på både får och nöt med efterföljande beslut om skyddsjakt visar att närvaron av varg påtagligt försvårar tamdjurshållningen här. Därför är det angeläget och starkt motiverat att den licensjakt som bör bedrivas under kommande vinter allokeras så att belastningen av vargförekomsten lättas i Herrljunga kommun.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev