Närgången varg får skjutas enligt ett beslut av länsstyrelsen. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Klart med skyddsjakt på närgången varg

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på den varg som befunnit sig i närheten av människor i Södermanlands län.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om skyddsjakt på den varg som vid upprepade tillfällen uppehållit sig i närhet av människor inom delar av Nyköpings-, Trosa- och Gnesta kommun.

I beslutet skriver länsstyrelsen:

”Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömer länsstyrelsen att det i denna situation behövs skyddsjakt för att förhindra att vargen på sikt riskerar att utgöra fara för människor och tamdjur. Vidare bedömer länsstyrelsen att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskriva villkor i beslutet följs.”

Får dödat av varg

 

Området där skyddsjakten ska bedrivas begränsas av väg 57 samt länsgränsen till Stockholms län i norr, väg 223 i väster, i söder slutar jaktområdet i höjd med Tystberga och i öster begränsas det av Östersjökusten. Skyddsjakten får ske till och med den 27 juni 2022, dock längst tills dess att en varg fällts eller tills dess annat beslutas.

– Om en oskygg varg observeras inom skyddsjaktsområdet är det väldigt viktigt att den rapporteras via Skandobs så snart som möjligt, så att länsstyrelsen får kännedom om händelsen, säger skyddsjaktledaren till Svensk Jakt.

Backade undan från närgången varg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev