Västmanlands tingsrätt slipper ytterligare granskning från justitiekanslern, men JK Marie Heidenborg utgår ifrån att lagmannen tar tag i problemet och skärper rutinerna. Foto: Mostphotos

JK förutsätter att tingsrätt skärper sig

Justitiekanslern Mari Heidenborg har inte för avsikt att göra en ny granskning av Västmanlands tingsrätts arbete, efter avslöjandet om brister i dokumentationen när beslut om hemliga tvångsmedel tas. Men hon utgår från att tingsrätten med dess nya ledning tar tag i problemet.

I fredags avslöjade svenskjakt.se att Västmanlands tingsrätts bristande dokumentation i samband med beslut om hemliga tvångsmedel inte var något nytt. Tingsrätten kritiserades så sent som 2017 för att inte dokumentera vad som låg till grund för besluten, i en granskning som Justitiekanslern då genomförde.

Förfarandet upprepades när rätten tog beslut om att telefonavlyssna industriledaren Karl Hedin som misstänks för grovt jaktbrott. När Hedin polisanmälde miljöåklagaren Lars Magnusson för att ha begärt avlyssningen i strid med gällande lagstiftning utreddes saken av Riksåklagaren, som noterar att domstolens beslutsunderlag inte innehåller de uppgifter som krävs för att beslutet ska kunna granskas i efterhand.

 

Brukar rätta sig

JK Mari Heidenborg utgår från att Västmanlands tingsrätt nya ledning rättar till bristerna som framkommit när domstolen tagit beslut om hemliga tvångsåtgärder. Foto: Justitiekanslerns kansli

Justitiekansler, JK, Mari Heidenborg säger till Svensk Jakt att hon inte har för avsikt att göra någon ytterligare granskning av tingsrättens rutiner på grund av vad som framkommit de senaste dagarna, trots att hon är kritisk mot att man inte tagit till sig av JK:s kritik.

– Det är inte bra att man inte rättade till bristerna som påpekades vid den tidigare granskningen. Men jag såg att tingsrättens nya lagman uttalade att han ska se över rutinerna, så jag utgår ifrån att man tar tag i det, säger Mari Heidenborg.

Vanligtvis så tar myndigheter till sig av kritik från JK, och rättar till fel som påtalas.

– Vi har börjat jobba allt mer med att följa upp vad myndigheterna gör för att bättra sig när vi haft synpunkter på deras arbete, säger Mari Heidenborg. Just hanteringen kring hemliga tvångsmedel är sådant som JK och JO ständigt har ögonen på, eftersom det rör sig om så pass integritetskränkande åtgärder.

 

Underlaget viktigt

Mari Heidenborg vill inte säga något generellt om hur noga domstolarna är med att även dokumentera sidoinformation som framkommer när beslut om hemliga tvångsmedel tas.

– Nej, jag har ingen bild av det, men jag har egen erfarenhet som domstolschef då jag hade mycket att göra med beslut om hemliga tvångsmedel. Att man inte dokumenterar sidoinformation känner jag inte igen. Tvärtom är det mycket viktigt för att ha ett fullgott beslutsunderlag, säger JK Mari Heidenborg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev