Järvstammen fortsätter att öka och har nu med god marginal passerar referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i Sverige. Foto: Kjell-Erik Moseid

Järvstammen ökar och har nått gynnsam bevarandestatus

Den svenska järvstammen har nått referensvärdet för gynnsam bevarandestatus på minst 600 järvar. Dessutom med god marginal. Baserat på de tre senaste årens inventeringar finns det 679 vuxna järvar i Sverige i en population som växer.

Järvstammens storlek bedöms till stor del på spårningar på snö. Under år med dåliga spårningsförhållanden kan det vara svårt att inventera järv, vilket är ett av skälen till att använda ett genomsnittsvärde över tre års inventeringar.

Vintern 2018/2019 noterades en viss minskning av antalet föryngringar i Sverige och Norge.

 

Vandrar in i nya områden

Enligt Naturvårdsverket har föryngringarna i Sverige minskat från 124 till 104 föryngringar, totalt i Skandinavien hittades 165 järvföryngringar.

En minskning med 16 procent som ska ses i ljuset av en ökning med 33 procent år 2017/2018.

Antalet järvindivider 2019 baseras på de kvalitetssäkrade föryngringarna i Skandinavien år 2017–2019 och uppskattas till 1011 vuxna järvar som är ett år eller äldre. I den svenska delen av populationen har antalet vuxna järvar ökat med 16 procent, och i den norska har det ökat med 7 procent jämfört med 2018.

 

Svårt att inventera

Järven ökar i skogslandet och där har insamling av DNA och kamerainventering allt mer ersatt spårning på snö.

– Vi har haft ett ökat fokus på inventering med hjälp av DNA och viltkameror vilket har varit till stor hjälp till exempel i skogsområden med järv, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Årets järvinventering har haft varierande spårförhållanden, framför allt i fjällkedjan och att jämföra inventeringsresultat utifrån antalet kvalitetssäkrade föryngringar från ett år till ett annat bör enligt Naturvårdsverket göras med försiktighet. DNA och länsstyrelsernas viltkameror har visat sig vara ett bra och allt viktigare hjälpmedel vid sämre spårförhållanden särskilt i de snöfattiga södra delarna av järvens utbredningsområde.

 

Vandrande järvar sprider sina gener

– Faktorer som påverkar antalet järvar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets population beräknats. Det betyder att trots färre hittade föryngringar så har antalet beräknade järvindivider ökat. Populationen ligger nu över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Andreas Zetterberg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev