Järv inventeras från första februari till sista juli. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Järvarna blir fler – inventering visar hög nivå för stammen

Antalet fastställda föryngringar av järv i Sverige för 2022 är det tredje högsta sedan inventeringarna startade i början av 2000-talet. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Baserat på antalet föryngringar som hittats 2020–2022 uppskattas den svenska delen av stammen till 668 järvar. Uppskattningen för Skandinavien som helhet är 1.019 individer. Förra året beräknades den skandinaviska populationen till 1.023 individer.

Totalt fastställdes 164 järvföryngringar i Skandinavien under inventeringen 2022, varav 119 i Sverige och 45 i Norge.
För 2021 var motsvarande siffror 100 föryngringar i Sverige och 60 i Norge.

 

Olika förutsättningar

Jämförelser av inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringsresultatet påverkas av varierande förutsättningar för snöspårning.

– Under flera år har vi sett en spridning av järvpopulationen söderut och österut från fjällområdena. Precis som ifjol hade vi i år en registrerad föryngring så långt söderut som i Värmland, bara några mil norr om Karlstad. I år kunde ingen föryngring fastställas i södra delen av Dalarna, vilket gjorts flera tidigare år, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, i myndighetens pressmeddelande.

Forskare vill förena järvpopulationer

Tyngdpunkten av utbredningen av järv i landet återfinns fortfarande i fjälltrakterna, med den största tätheten i västra Jämtland/Härjedalen.

Fakta järvinventering

Järvarna inventeras med gemensamma metoder och databaser i Sverige och Norge. Inventeringen bygger i huvudsak på att registrera föryngringar (honor med ungar). Järvarna spåras när det är snö, i syfte att hitta de lyor där honorna har fött ungar under vintern.
För att uppskatta hur stor järvpopulationen är räknas antalet föryngringar om till antal individer. Omräkningen görs genom en populationsmodell som baserar sig på antalet registrerade föryngringar de senaste tre åren. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag av Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev