Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Jakttiden på lodjur delar landets länsstyrelser

Leder egentligen en tidigare jaktpremiär på lodjur till en bättre eller sämre lodjursinventering? Och ska myndigheternas arbetsbelastning vara en faktor som avgör jakttiden?
Att flytta licensjakten på lodjur till 1 februari är en vattendelare bland landets länsstyrelser. Så här resonerar två av myndigheterna.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är en av de länsstyrelser som inte vill ha en tidigarelagd jakt på lodjur. Myndigheten menar att deras arbetsbelastning då kan bli för hög samt att inventeringen kan försvåras av att det jagas lodjur samtidigt som det inventeras.

Bra sammanhållning ger lyckad lodjursjakt

– Det har upplevts som att det kan bli en krock i fält och att man kanske inte får det inventeringsresultat man normalt sett skulle få. Jakten kan också göra att föryngringar splittras och man att därmed inte vet vilka lodjur som hör ihop med varandra. Därför tycker vi att det är bättre om inventeringen genomförs som idag, säger Linda Andersson, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

” Vi tycker att det är mer lämpligt att vi inventerar i lugn och ro och att jakten sedan genomförs efter att inventeringen avslutats.”
– Linda Andersson

 

Linda Andersson anser dock inte att jägarna ska ses som en belastning i inventeringsarbetet, och inte heller att de skulle vara i vägen när myndigheten ska spåra lodjur. Hon hoppas att länsstyrelsen i Jönköpings län även i fortsättningen kan behålla det goda samarbetet med jägarna som hon upplever att de har idag.

– Allt fler jägare vill rapportera lodjursföryngringar. Kan man hjälpa till i inventeringen ökar det också chansen att man får jakt på lodjur på sina marker.

 

• Men jägarna ska alltså inte få hjälpa till i inventeringsarbetet samtidigt som de jagar?

– Vi tycker att det är mer lämpligt att vi inventerar i lugn och ro och att jakten sedan genomförs efter att inventeringen avslutats. Då kan fältpersonalen koncentrera sig enbart på att mobilisera för besiktningar av fällda lodjur, säger Linda Andersson.

 

• Det är ofta snöbrist i mars. Det försvårar genomförandet av lodjursjakten. Hur ser du på det?

– Hälften av tilldelningen vid årets jakt har redan fällts, trots att det är barmark. Det behöver inte vara ett problem för genomförandet av lodjursjakten att det saknas snö. Det handlar mer om vilka resurser och hundar som jägarna har.

 

• Är det viktigt att de tilldelade lodjuren vid licensjakten också fälls?

– Jag vet inte om det är viktigt. Vi ger möjlighet att kunna jaga. Syftet med lodjursjakten är att stabilisera populationen vid förvaltningsmålet, sedan påverkas lodjursstammen av många andra faktorer än jakt. I år får åtta lodjur fällas i Jönköpings län och om bara sju fälls är inte avgörande för hur stammen ska fortsätta växa, säger Linda Andersson.

Forskare: ”Jakttiden på lodjur är en värderingsfråga”

Gävleborg ser inga nackdelar

Länsstyrelsen i Gävleborgs län är ett av de län som däremot vill flytta jakttiden på lodjur. Där ser myndigheten i stället bara fördelar med att inleda licensjakten på lodjur den 1 februari. Länsstyrelsen menar att inventeringarna kan bli bättre om jakt och inventering genomfördes samtidigt. Dessutom får de en större möjlighet att inventera järv i mars månad om lodjursjakten klarats av tidigare.

 

Särskilja familjegrupper

Hans Nordin.

Hans Nordin är ansvarig för länsstyrelsens inventeringsverksamhet i Gävleborgs län. Så här förklarar han att inventeringen av lodjur skulle bli bättre i länet om det samtidigt jagades lodjur.

– Då skulle vi kunna vara på tårna och särskilja familjegrupper från varandra på ett annat sätt än vad som görs idag. När lodjursjakten pågår finns det många ögon ute i skogen som spårar, det betyder väldigt mycket för vår inventering.

– Visst kan det komma in många rapporter om lofamiljer på kort tid, men det är ju det vi vill. Då vet vi när lospåren gjordes och har därmed ett aktivitetsdatum. Vi kan åka dit så fort som möjligt och kvalitetssäkra art och antal och sedan är vi i hamn, säger Hans Nordin.

 

” Visst kan det komma in många rapporter om lofamiljer på kort tid, men det är ju det vi vill.”
– Hans Nordin

 

Enligt Hans Nordin tar en besiktning av ett fällt lodjur eller en varg en dryg timme när fältpersonalen är på plats. Det tillkommer sedan en del formalia när alla uppgifter ska läggas in i databasen Rovbase.

Naturvårdsverket om jakttiden på lodjur: ”Vi kommer att titta på frågan igen”

– Men vi känner inte att det är något problem. Vare sig från naturbevakarsidan eller från våra handläggare. Och om det någon gång skulle pågå varg- och lodjursjakt samtidigt spelar heller ingen roll. Vad skulle det göra om vi hade båda besiktningsblanketterna med i bilen?

 

• Gävleborg är kanske det län som har det högsta samlade trycket av lodjur och varg. Det skulle kunna bli så att lo- och vargjakt genomförs samtidigt. Och under samma period ska båda arterna inventeras. Skulle länsstyrelsen hinna med detta?

– Vi ser i stället synergieffekter i det hela. Vi blir glada om vi får hjälp med att få in rapporter så vi kan särskilja olika observationer från varandra. Även under vargjakt skulle vi hinna med att spåra, om det är så att reviret inte redan är säkrat enligt inventeringsföreskrifterna.

 

• Att det funkar så som du beskriver borde vara ett kvitto på att länsstyrelsen har stor nytta av jägarna. Tycker du att Gävleborgs länsstyrelse har ett bra samarbete med jägarna?

– Det är något vi försökt bygga upp under väldigt många år. Jag tror faktiskt att rovdjursrapporterna på Skandobs speglar länsstyrelsen i Gävleborgs läns kontakt med jägarna jämfört med andra län, säger Hans Nordin.

– Vi har en ständig ström med rovdjursrapporter från allmänheten och det är väldigt tillfredsställande. Länsstyrelsen selekterar sedan ut de rapporter som leder inventeringen framåt och på så sätt får vi en effektivitet i inventeringsarbetet, fortsätter han.

 

• Ser du någon nackdel med att tidigarelägga licensjakten på lodjur till 1 februari?

– Nej, det gör jag inte. Personalmässigt räcker vi till i Gävleborg, vi kan lösa det på ett bra sätt. För oss vore det bra om vi kunde ägna mars månad åt att inventera järv i stället för att åka ut och besiktiga fällda lodjur. Vi får extrapengar för att inventera järv i skogslandet och där har vi ibland svårt att hinna med, säger Hans Nordin.

 

[totalpoll id=”165881″]

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev