Länsstyrelsens arbetsbelastning väger tyngst när Naturvårdsverket ger förslag på jakttider på lodjur. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Naturvårdsverket: Myndigheternas arbetsbelastning ska styra jakttiden för lodjur

Premium

Jakttiden för lodjur ska anpassas efter länsstyrelsens arbetssituation. Det anser Naturvårdsverket – som därför inte vill ändra jakttiden på lodjur. Vidare vill verket senarelägga och förkorta jakttiden på varg.

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur. I arbetet ingår en översyn av jakttider på stora rovdjur där såväl intresseorganisationer som myndigheter tidigare har fått säga sitt.

Tidigare skickade Naturvårdsverket ut förslagen på föreskrifter på remiss. Men nu är det bara vissa delar av förslagen som är öppna för synpunkter från andra.

Frågan om jakttider är en del som inte är ute på remiss. Det här är i stället Naturvårdsverkets förslag och det är också Naturvårdsverket som sedan fattar beslut om jakttider på stora rovdjur.

 

Väcker förvåning

Bland de förslag på jakttider som Naturvårdsverket har väcker åtminstone ett av dem förvåning.

Det handlar om jakttider på lodjur. I dag får lodjur jagas under mars månad, utom i det norra rovdjursförvaltningsområdet där lojakten pågår till och med den 15 april.

Lodjursjakten i Syd- och Mellansverige är dock svår att genomföra i mars månad eftersom det ofta råder brist på snö. Därför har bland andra Jägareförbundet arbetat för att tidigarelägga jaktstarten till den 1 februari, alltså samma tid som gäller vid lodjursjakt i Norge.

Förutom bättre spårförhållanden skulle en tidigarelagd jaktstart även innebära att resultaten av lodjursinventeringen skulle kunna bli mer rättvisande om jägarnas observationer vid lodjursjakten kunde ingå i underlaget. Naturvårdsverket tillägger dessutom på eget bevåg ”att en ytterligare fördel med en tidigarelagd jakt är att jakten skulle kunna vara avslutad under delar av brunsttiden. Djuren skulle därmed störas mindre under sin parningstid.”

 

Ökad arbetsbelastning

Men trots detta tycks det inte bli någon tidigarelagd jaktstart på lodjur. Anledningen är att det skulle kunna innebära en ökad arbetsbelastning för landets länsstyrelser. ”Då pågår inventering av varg, järv och lo samt besiktning av fällda vargar. Arbetssituationen skulle tyngas än mer om länsstyrelsernas tjänstemän även skulle besiktiga fällda lodjur under den här tiden”, står det i Naturvårdsverket förslag.

Naturvårdsverket menar också att inventeringen i norr försvåras om jakt och inventering pågår samtidigt. Det här skulle, enligt Naturvårdsverket, kunna ”medföra ekonomiska konsekvenser för samebyarna som riskerar att få lägre ersättningar om föryngringar missas.”

Därför föreslår Naturvårdsverket att jakttiden på lodjur ska vara precis som den är nu.

 

Kortare vargjakt

Däremot vill Naturvårdsverket förkorta jakttiden på varg. I dag är jakttiden 2 januari till och med den 15 februari. Naturvårdsverket föreslår i stället en jakttid mellan 10 januari och 20 februari.

Som skäl för en kortad jakttid på varg lyfts att en senarelagd jaktstart skulle stärka vargvalparnas överlevnadschanser om föräldraparet fälls.

Enligt Naturvårdsverket skulle en senarelagd jaktstart på varg ”resultera i ett förbättrat djurskydd för valpar som mister båda sina föräldrar, samtidigt som jakttiden endast kortas med tre dagar.”

 

Björn

Jakttiden på björn föreslås vara exakt likadan som den är nu. Men däremot kan jakttiden vara mer flexibel och mer anpassad efter regionala förutsättningar, anser Naturvårdsverket.
”Flexibla jakttider skulle också kunna innebära en möjlighet för länsstyrelserna att samordna älg- och björnjakten”, skriver verket i sitt förslag.

 

Järv

Jakttiden på järv föreslås vara inom tidsperioden från 1 oktober till 31 december.

 

Jägareförbundet kritiskt mot jakttidsförslagen

– Om länsstyrelsernas arbetsbelastning ska styra jakttiderna är det hög tid att se över grunderna för svensk rovdjursförvaltning, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundet rovdjursråd, till förbundets hemsida.

 

Vare sig Jägareförbundet eller någon annan har någon möjlighet att ge synpunkter på Naturvårdsverkets förslag på jakttider. Men det stoppar inte förbundet från att ha åsikter på förslagen.

Mikael Samuelsson.

– Mot bakgrund av att Naturvårdsverket efter första remissomgången till stor del valt att lyssna på andra myndigheter i stället för på dem som ska genomföra jakten, speciellt vad avser jakttiderna, är det oacceptabelt att begränsa remissen till att i princip enbart gälla myndigheternas administration, säger Mikael Samuelsson.

Svenska Jägareförbundet har under en lång tid velat förlänga jakttiden för lodjur, genom att påbörja jakten redan 1 februari. Nu startar jakten 1 mars.

– Naturvårdsverket väljer att tolka utfallet av remissen som att länsstyrelsepersonalens arbetsuppgifter och arbetsbelastning väger tyngre. Detta är upprörande, fortsätter Mikael Samuelsson.

 

Kritik mot vargjakttid

Jägareförbundet lyfter även fram den del som rör en framflyttning av starten på vargjakten.

– Detta är direkt provocerande. Det finns inga hållbara argument för att flytta fram jaktstarten. Ju längre säsongen går, desto fler ungvargar har börjat vandra iväg. Detta faktum kan öka risken att det finns okända vargar i reviren, säger Mikael Samuelsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev