Publicerad 19 juni 2017 - 11:22

Höga naturvården i Åsnens övärld är en huvudanledning till att Kronoberg får sin första nationalpark. Foto: Länsstyrelsen

Jakt begränsas när nationalpark bildas

När Åsnen i Kronoberg blir länets första och landets 30:e nationalpark begränsas jakten. För klövviltet gäller att viss jakt kan bedrivas även fortsättningsvis. För småviltet införs i princip ett totalt jaktförbud.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till den nya nationalparken som ligger i västra Åsnen och som uppgår till totalt 2.055 hektar, varav stordelen består av vatten.

Området där det stora värdet ligger i Åsnens övärld med ädellövskogar och strandzoner med ett rikt växt- och djurliv består av sedan tidigare avsatta naturreservat, men också med nya områden av mark och vatten.

För närvarande pågår en remissrunda där intressenter har fram till 3 juli för att yttra sig. En av dem är Jägareförbundet Kronoberg som tar tillvara jägarnas och jaktens intressen i sammanhanget.

 

Räv får inte jagas

Inom det som man kallar den inre jaktzonen är jakt förbjuden helt och hållet. I den yttre jaktzonen tillåts jakt på älg, rådjur, kron, dov, vildsvin och mink, men med en begränsad jakttid satt till 1 september–31 januari. Däremot förbjuds jakt på till exempel räv och grävling.

Jaktvårdskonsulent Elias Turesson. Foto: Jan Henricson

– Det är en av de begränsningar som är svår att förstå, säger jaktvårdskonsulent Elias Turesson som för Jägareförbundet Kronobergs räkning sitter i länsstyrelsens referensgrupp för nationalparksbildandet.

– Parken bildas bland annat med syftet att skydda ett rikt fågelliv. Att jägarna då inte får bidra genom att begränsa predatorernas inverkan är märkligt. Jag har fört fram det i gruppen, men det är svårt att få genomslag för sådana argument.

 

Vildsvin inte populära

Jägarna som påverkas av den nya nationalparken är inte särskilt många, men icke desto mindre ska deras intressen tillvaratas av Jägareförbundet.

– Om det blir som föreslagits påverkas de till exempel genom att det inte blir någon bockjakt i augusti, eller vildsvinsjakt året om, säger Elias Turesson.

Just vildsvinen är annars det viltslag som andra intressenter i referensgruppen ser mest positivt på att jägarna håller efter.

– Ja, vildsvin har en särställning. De ska bort eftersom de vänder till det i bok- och ekskogarna när de kommer ut på öarna, vilket är ett lite märkligt tankesätt eftersom det bland annat är deras bökande som bidragit till att där ser ut som det gör, säger Elias Turesson.

Fakta

Den föreslagna nationalparken ligger i västra delen av sjön Åsnen och består av delar av naturreservaten Bjurkärr, Västra Åsnens övärld och Toftåsa myr samt områden som ligger mellan dessa naturreservat och en del omkringliggande värdefulla öar, vatten- och skogsområden.

Det föreslagna nationalparksområdet är totalt 2055 hektar, varav 505 hektar land och 1550 hektar vatten.

Skogarna i området består av ädellövskogar med bok och ek med mycket rik förekomst av ovanliga lavar, mossor, svampar och insekter. Strandzonerna skapar stor variation och förutsättningar för ett rikt växt och djurliv.

Källa: Naturvårdsverket

Skribent

Jan Henricson

jan.henricson@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram