En undersökning som Jordbruksverket låtit göra bland allmänheten visar att förtroendet för jägarnas arbete med att bekämpa den afrikanska svinpesten är mycket stort.

Jägarna har större förtroende än regeringen i kampen mot ASF

Jägarna slår regeringen med hästlängder när det kommer till allmänhetens förtroende för de som hanterar utbrottet av afrikansk svinpest. En undersökning som Jordbruksverket låtit göra visar också att jägarna har störst förtroende bland samtliga inblandade aktörer.

Allt sedan i september då nyheten att afrikansk svinpest, AFS, påträffats hos vildsvin i Fagerstatrakten briserade, har jägarna gått i första ledet för att bekämpa sjukdomen.

Jägareförbundets personal organiserade omgående sökande efter döda och sjuka vildsvin. De lokala jägarna svarade snabbt på förbundets kallelse och det dröjde bara någon dag innan organiserade sökinsatser genomfördes.

Ger resultat

Jägarna har genom sitt förbund arbetat tätt tillsammans med ansvariga myndigheter Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Något som gett resultat, då det i varje fall i dagsläget talas förhoppningsfullt om att den smittade zonen kan friförklaras redan ett år efter att utbrottet blev känt.

Jägarnas insatser i sökandet efter kadaver har i högsta grad också bidragit till ett minskat smittområde och lättnader i restriktionerna.

Uppmuntrande resultat

En av huvudsakerna för att lyckas bekämpa ASF är att människor följer myndigheternas restriktioner. För att undersöka hur väl man nått ut med informationen lät Jordbruksverket under oktober och november genomföra en undersökning bland boende inne i den smittade zonen, bland boende i närområdet samt av boende i Sverige som helhet.

Uppmuntrande för alla de som ute i skogarna har lagt ner ett enormt arbete på att trycka tillbaka sjukdomen är att allmänheten har mycket stort förtroende för jägarna.

Stort förtroende

Frågan som ställdes i undersökningen löd:

Vilket förtroende har du för följande aktörer när det gäller deras hantering av utbrottet av afrikansk svinpest?

Svaren från de som bor i och i närheten av den smittade zonen visar att 86 respektive 74 procent har stort förtroende för jägarna. Som en jämförelse har regeringen endast stort förtroende hos 25 procent av de tillfrågade inne i området. (Se diagram nedan.)

Skärmavbild från Jordbruksverkets undersökning.

Förtroendet är också stort för ansvariga myndigheter Jordbruksverket, SVA och för länsstyrelsen.

Nöjd konsulent

Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Lars Björk har alltsedan utbrottet av ASF blev känt arbetat med att organisera jägarnas insatser i smittområdet.

Han gläder sig åt de fina förtroendesiffrorna.

– Det är mycket roligt att allmänheten värdesätter det mycket stora arbete jägarna och Jägareförbundet har lagt ner på att bekämpa svinpesten i Fagersta, säger Lars Björk till Svensk Jakt.

Fakta

  • Undersökning om information kring afrikansk svinpest.
  • Undersökningen som genomfördes i oktober och november visar bland annat:
  • En mycket stor andel av de boende i den smittade zonen förstår varför restriktionerna behövs.
  • 97 procent av de boende i den smittade zonen uppger att de följer restriktionerna.
  • 3 av 4 av de boende i den smittade zonen uppger att de har ett stort förtroende för myndigheternas arbete, och högst förtroende har de för jägarna.
  • Nyhetsmedia är den viktigaste kanalen för alla målgrupper som har deltagit i undersökningen (boende i zonen, boende i närområdet, boende i resten av Sverige).
  • Boende i den smittade zonen tar till sig information via fler kanaler, till exempel genom bekanta och via Jordbruksverket.
  • Undersökningen genomfördes som en webbenkät av företaget Verian (f.d. Kantar Public).

Källa: Jordbruksverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev