Ett vildsvin som dött av afrikansk svinpest i Madona, cirka 17 mil öster om Riga i Lettland. Foto: Daniel Olausson

Ett vildsvin som dött av afrikansk svinpest i Madona, cirka 17 mil öster om Riga i Lettland. Foto: Daniel Olausson

Jägarna avgörande för att stoppa afrikansk svinpest

Jägarna kommer att spela en avgörande roll för att stoppa ett utbrott av afrikansk svinpest i Sverige.

Den fruktade virus­sjukdomen afrikansk svinpest, ASF (African Swine Fewer), knackar på vår dörr. Svinpesten rycker på bred front fram österifrån. I Estland är vildsvinen i princip utrotade.

Sjukdomen finns i Baltikum, Ungern, Rumänien, Ryssland och Vitryssland. Smittan finns i hela östra EU bland både vildsvin och tamsvin, även om omfattningen ­skiljer sig åt mellan länderna.
I de länder som drabbades först har man inte lyckats begränsa smittspridningen mellan vildsvin, däremot har man på många håll klarat att hålla grisbesättningar fria från viruset.

Utbrott i Belgien

I september 2018 upptäcktes ett utbrott i Belgien där bekämpningen pågår samtidigt som dessa rader skrivs. I Tjeckien verkar man, genom åtgärder som i mycket kommer att tillämpas vid ett möjligt utbrott i Sverige, ha lyckats hindra ASF från att spridas vidare i landet.

På kort tid har ASF också fått fäste och spridits i Kina där tamsvin­produktionen är enorm, med uppskattningsvis 700 miljoner grisar.

Afrikansk svinpest har sitt  ursprung i Afrika som också är reservoar för viruset eftersom vilda grisdjur där är motståndskraftiga. Någon sådan motståndskraft finns inte hos vildsvin och tamsvin på norra halvklotet. Dödligheten i drabbade vildsvins­populationer är nära nog total, även om det precis som med rävskabben finns djur som överlever.

Men att vänta på att sådant sker och att en till minimum decimerad vildsvinsstam växer åter är inte något lockande alternativ. Om ASF sprids i Sverige är inte bara vildsvinsjakten ett minne blott för lång tid framåt. Sjukdomen utgör också ett mycket stort hot mot grisproduktionen.

Behöver jägarhjälp

Planeringen inför ett utbrott har pågått under en längre tid, men nu är det dags att engagera fler, och att sprida kunskap om vad det skulle innebära om ASF sprids till Sverige. Att öka beredskapen och att inform­era om innehållet i åtgärdsplanen till flera, helt enkelt.

– Man kan säga en sak, vi klarar inte det ensamma. Alla måste hjälpa till och hjälpas åt, från myndigheter till allmänhet. Inte minst behöver vi hjälp av jägarna och Jägareförbundet, sammanfattar Maria Cedersmyg från Jordbruksverket.

Så har afrikansk svinpest spridit sig över Europa. Källa: The World Organisation for Animal Health (OIE)

Karl Ståhl, biträdande stats­epizootolog på SVA, har arbetat med afrikansk svinpest de senaste tio åren och är expert på området. Han motsätter sig uttrycket att det inte är frågan om utan när även Sverige drabbas av ASF.

– Det finns en förhöjd risk, och den är inte obetydlig, men det är ingen naturlag att sjukdomen kommer hit. Men om den gör det har vi goda förutsättningar att bekämpa den, även om det naturligtvis blir en stor utmaning, säger Karl Ståhl.

Kan spridas av människor

Viruset är mycket svårt att bli av med. Det överlever flera veckor i rumstempererat kött, flera månader i kyl och hur länge som helst i fryst tillstånd. Viruset kan spridas genom att människor tar med sig infekterat kött eller till och med charkprodukt­er över gränsen.

Det finns inget sätt att ­förebygga och inget sätt att behandla ASF. Forskning för att få fram vaccin pågår i flera forskargrupper i världen, men ingen vet när ett vaccin är färdigt att använda. Sannolikt ligger det flera år framåt i tiden.

Om alla faktorer samverkar räcker det alltså med att en turist kastar en medhavd halväten korvmacka på fel ställe. Eller att en jägare som varit utomlands och jagat inte gjort rent sina blodiga stövlar ordentligt innan han ger sig ut i våra skogar.

Om vi får ett utbrott i Sverige är det ungefär så det kommer att gå till. Det kan inträffa var som helst i landet där vi har vildsvin, även om risken sannolikt är större i vildsvins­markerna i sydöstra delarna av land­et som sammanfaller med färjeförbind­elser med östra Europa samt de ­större trafiklederna norrut i landet.

Stora befogenheter

Forskarna är eniga om att ett möjligt utbrott av ASF i Sverige kommer att ske hos vildsvin. Bland de många åtgärder som då måste vidtas hör skyddet av grisproduktionen till de prioriterade. Men låt oss här lämna det därhän och koncentrera oss på vildsvinen och på vad jägarna förvänt­as bidra med för att bekämpa sjuk­domen.

Ett utbrott innebär ­dramatiska ­inskränkningar av jakten i det drabbade området. Myndigheterna, med Jordbruksverket som ytterst ­ansvarig, har vid ett utbrott av en epizooti som afrikansk svinpest mycket stora befogenheter.

Spridning i världen

I världen återfinns numera afrikansk svinpest i fler länder än någonsin tidigare.

2013–2017 utökades listan av länder där smittan återfinns med Georgien, Armenien, Azerbadjan, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Chad, Centralafrikanska republiken och Etiopien.

2014–2018 tillfogades Litauen, Lettland, Estland, Polen, Moldavien, Rumänien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien, Belgien, Kina.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev