”Det står utom allt tvivel att dagens jakttider inte innebär risk för att föräldrafåglar skjuts bort från nykläckta ungar. Detta skulle givetvis vara oacceptabelt och ingen jägare skulle med berått mod göra detta”, skriver Jägareförbundet i sitt remissvar. Foto: Anders Jarnemo

Jägareförbundet vill inte att jakttiden på kråka kortas ner

Premium

Jägareförbundet vill ha kvar dagens jakttider på kråka. Dessutom möjlighet till skyddsjakt på enskilds initiativ. Det framgår av det remissvar som nu skickats till Naturvårdsverket.

I det utkast till remissvar som har manglats internt inom Jägareförbundet fanns förslag att korta ner dagens jakttid på kråka, dock inte lika kraftigt som Naturvårdsverkets förslag. Jägare reagerade över att Jägareförbundet ändå ville se en förkortad jakttid på kråka. Den flitige kråkjägaren Charlie Sandin var kritisk till Jägareförbundets linje.

 

”Svårt att förstå”

Till Svensk Jakt sade riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné följande i förra veckan:

Daniel Ligné.

– Det är egentligen svårt att förstå att vi får jaga kråka på våren. Fågeldirektivet är tydligt på den punkten: man får inte jaga fåglar när de flyttar till sina häckningsplatser och det är ju det vi gör, vi jagar kråkan på vårsträcket. Det är egentligen förvånande att vi kunnat jaga kråka på det här sättet utan att Sverige blivit anmält till EU-kommissionen.

 

Slutlig version

Därefter hölls ett telefonmöte med ordförandena i länsföreningarna. Utkastet till remissvar har även manglats internt inom förbundet i helgen och i dag skickades alltså den slutgiltiga versionen in till Naturvårdsverket. Och där föreslås inte längre någon förkortad jakttid på kråka:

”I första hand anser förbundet att dagens jakttider ska kvarstå. Förbundet föreslår att detta kompletteras med att skyddsjakt får bedrivas på enskilds initiativ för att tillgodose viltvården 16 april–25 april i södra delen och 30 april –10 maj i norra delen. Alternativt inför man möjligheten att jaga kråkfågel med hänsyn till viltvården året runt, i likhet med möjligheten att skjuta årsunge av rödräv.”

 

Kortare jakttid

Kråka, skata och kaja får i dag jagas 16 juli–30 april i de fyra nordligaste länen. I övriga landet är jakttiden 1 juli–15 april. I Naturvårdsverkets jakttidsförslag föreslås en kortare jakttid. Kråka och kaja ska få jagas i hela landet från 1 augusti till 20 februari. För skata föreslås 11 augusti–10 januari.

Förslaget motiveras av Naturvårdsverket med att jakttiden inte ska överlappa fåglarnas häckningsperioder och att kråka inte ska jagas under tiden de flyttar tillbaka till sina häckningslokaler.

 

Viktig för viltvården

Jägareförbundet skriver i remissvaret: ”Förbundet inser de etiska och juridiska problemen med att jaga under reproduktionstid. Definitionen av reproduktionstid är dock komplicerad och baseras alltid i slutändan på bedömningar. Det står utom allt tvivel att dagens jakttider inte innebär risk för att föräldrafåglar skjuts bort från nykläckta ungar. Detta skulle givetvis vara oacceptabelt och ingen jägare skulle med berått mod göra detta.”

Jägareförbundet betonar i remissvaret att jakt på kråkfåglar är av yttersta vikt för viltvården och menar att det går att göra avsteg från EU:s fågeldirektiv.

”Förbundet känner heller inte till att det framkommit några formella klagomål till EU – domstolen eller Kommissionen på våra jakttider för dessa arter.”

 

Regeringens beslut

Naturvårdsverket lämnar i juni över jakttidsförslaget till regeringen för beslut. Jägareförbundet skriver också i remissvaret att regeringen även fortsättningsvis ska besluta om jakttiderna. Jägareförbundet avstyrker därför förslaget om att Naturvårdsverket skulle fastslå jakttiderna i framtiden.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev