Jägareförbundet Gävleborg överklagar nu licensjakten i länet. Foto: Johnny Olsson

Jägareförbundet Gävleborg överklagar vargjakt

Jägareförbundet Gävleborg överklagar licensjakten på varg i länet. Länsföreningen yrkar på att licensjakten ska utökas till att omfatta ytterligare ett vargrevir, samt att det av beslutet ska framgå att strävan ska vara att fälla samtliga vargar i reviren.

Jägareförbundet Gävleborg hänvisar i sin överklagan, som ställts till förvaltningsrätten i Luleå, till riksdagens beslut 2013 om att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast. Länsföreningen konstaterar att varken tätheten eller koncentrationen av varg minskat i Gävleborgs län trots riksdagens beslut.

Jägareförbundet Gävleborg skriver i sin överklagan:

”Gävleborgs förvaltningsmål är enligt länets förvaltningsplan ca 30 vargar motsvarande 3 föryngringar. I ljuset av detta kan också tydliggöras att länets Viltförvaltningsdelegation 2017 beslutade om länets Förvaltningsplan för stora rovdjur där det med all önskvärd tydlighet framgår att länsstyrelsen skall sträva mot att nå ner till länets förvaltningsnivå.

Vidare står även att vid beslut om licensjakt efter varg skall kriterier baserade på andra viltarters status vägas in. Gävleborgs län är ett av de få län där föryngringar av alla stora rovdjur konstateras årligen, vi tar ett stort nationellt ansvar för både björn- och lodjursstammarna varför vi anser att vi måste sänka någon art för att minska det totala rovdjurstrycket i enlighet med riksdagens beslut.”

 

”Vida överstiger referensvärdet”

Länsföreningen skriver vidare:

”Enligt Jägareförbundet Gävleborgs uppfattning finns utrymme att utöka licensjakten på varg i Gävleborgs län med ytterligare ett länseget eller med grannlän länsöverskridande vargrevir utan att underskrida varken länets förvaltningsnivå eller beslutat referensvärde i Sverige.

Vintern 2016–2017 beräknades den svenska andelen av den Skandinaviska stammen uppgå till 355 individer, därefter har årets valpkullar fötts.

Av Högsta förvaltningsdomstolens dom 30 december 2016 (Mål 2406-2408-16, 2628-2630-16) framgår tydligt att det finns utrymme inom gällande svenska lagstiftning och EU direktiv att medge licensjakt på varg som syftar till att minska koncentrationen av varg och ta socioekonomisk hänsyn, så länge inte vargens bevarandestatus äventyras.

Förbundet menar att de 355 vargarna som inventerades föregående vinter innebär att stammen, efter vårens föryngring, vida överstiger referensvärdet 270 vargar.”

Fakta

Enligt länsstyrelsernas tidigare licensjaktbeslut får totalt 22 vargar fällas i landet vid vinterns jakt. Två av vargarna får fällas inom Nyskogenreviret i Gävleborgs län.

Sedan tidigare har även Jägareförbundet i Örebro län och Jägareförbundet Värmland överklagat vargtilldelningen. Jägareförbundet Västmanland har beslutat att inte överklaga jaktbeslutet.

Licensjakten får pågå mellan 2 januari och 15 februari 2018.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev