Vargens referensvärde ska utredas på nytt. Naturvårdsverket har engagerat två internationella forskare för att genomföra de vetenskapliga analyserna.

En eller flera individer i länet kan avgöra om Länsstyrelsen Halland ska ta beslut om skyddsjakt på varg. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Internationella forskare ska utreda vargstammens storlek

Naturvårdsverket har engagerat två internationellt verksamma forskare för att analysera det så kallade referensvärdet för varg, det lägsta antal vargar som måste finnas för att EU:s krav ska vara uppfyllda. Frågan de ska besvara är om referensvärdet kan vara mellan 170 och 270 vargar.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över den svenska vargstammens referensvärde.

2019 rapporterade Sverige 300 vargar som referensvärde, vilket är hur många vargar som måste finnas för att uppfylla EU:s art- och habitatdirektiv.

Nästa rapporteringstillfälle är 2025, och Naturvårdsverket har nu engagerat forskarna Nicolas Dussex från Norge och Phil Miller från USA för att genomföra vetenskapliga analyser av vargens referensvärde i Sverige.

Lägsta antal

– De analyser som ska göras inom uppdraget måste hålla hög vetenskaplig kvalitet och objektivitet och därför har vi anlitat två oberoende forskare som ska utföra analyserna. De kommer att analysera om det lägsta antalet vargar kan vara mellan 170 och 270 vargar och i så fall under vilka förutsättningar, säger Hanna Dittrich Söderman, projektledare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I oktober nästa år

Forskarna ska inledningsvis göra egna analyser som ska redovisas för Naturvårdsverket i slutet av dessa år. Därefter ska man komma fram till slutsatser som man är eniga om.

De preliminära rapporterna ska granskas vetenskapligt, för att bli en slutlig rapport våren 2024. Naturvårdsverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen i oktober 2024.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev