För att värna yrkesfisket kräver flera motionärer att allmän jakt på skarv införs. Foto: Kenneth Johansson

Inför allmän jakt på säl och skarv

Under många år har det motionerats i riksdagen om behovet av att införa allmän jakt på säl och skarv. Så även denna gång.

Det som lägger hinder i vägen för allmän jakttid på skarv är EU:s fågeldirektiv. Som en del i en bredare motion med rubriken ”Levande hav” föreslår därför Lars-Axel Nordell med flera (KD) att direktivet ändras så att skarven förs upp på listan över jaktbara arter.

För allmän jakttid på skarv motionerar även John Widegren (M), Anders Åkesson (C) och Magnus Person (SD).

Motioner om att antalet skarvar behöver begränsas har också inlämnats av Krister Örnfjäder (S) samt Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M).

 

Utökad jakt för att värna kustfisket

Utökad jakt på både säl och skarv för att främst värna det småskaliga kustfisket föreslås i motioner från Jonas Jacobsson Gjörtier med flera (M), Annicka Engblom (M), Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) samt Magnus Oscarsson med flera (KD).

Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C) vill ha en allmän, förvaltande jakt på säl och Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) vill tillåta jakt på säl från land.

 

Ändra och förenkla reglerna för jägare med funktionsnedsättning, anser motionärerna. Foto: Jan Henricson

Ändra reglerna för funktionsnedsatta

Det finns i dag cirka 200 jägare med funktionsnedsättning som behöver ett motorfordon för att kunna jaga. Eftersom fordonen ska köras i terräng krävs dock dispens.

Att söka och erhålla dessa dispenser innebär en omfattande och krånglig byråkrati. Dessutom beviljar länsstyrelserna dispenserna på olika sätt. Ibland är de tidsbegränsade och ibland gäller dispensen bara den egna jaktmarken. Vill den sökande jaga någon annanstans krävs ny dispens.

I fyra riksdagsmotioner krävs nu att terrängkörningsförordningen ändras i syfte att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få jaga och ta del av den sociala gemenskap och de naturupplevelser jakten ger. De i stort sett likalydande motionerna har inlämnats av Lotta Finstorp (M), Finn Bengtsson (M), Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) samt Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S).

 

Ökad tillgänglighet

Krav på åtgärder som gör jakten tillgänglig för personer med funktionsnedsättning framförs också i en flerpartimotion från Kristina Yngve (C), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Lars Tysklind (L) och Lars-Axel Nordell (KD). Motionen, som handlar om utveckling och tillväxt i hela landet, innehåller också krav på en decentraliserad viltförvaltning samt utvärdering av viltförvaltningsdelegationernas arbete.

Motsvarande förslag framförs även i en partimotion med Eskil Erlandsson (C) som första namn. Motionen, som handlar om landsbygd och regional utveckling, tar också upp att den rödgröna regeringen rubbat balansen i viltförvaltningsdelegationerna genom att tillsätta fler ledamöter från naturvårdsorganisationer och natur- och ekoturismföretag. Detta utan att en nödvändig utvärdering gjorts dessförinnan.

– Det är därför viktigt att delegationernas arbete utvärderas för att säkerställa att de faktiskt ökat regionalt inflytande och samförvaltning, skriver motionärerna.

 

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev