Kritiken växer mot Blekinge och Kalmar läns beslut att stoppa möjligheten att använda löshund vid jakt på bland annat vildsvin. Foto: Boo Westlund

Hundförbud vid jakt ifrågasätts

Blekinge och Kalmar län har stoppat jakt och träning med hund på älg och vildsvin på grund av värmen och torkan. Många jägare har reagerat på besluten.
– Det räcker att lita på jägarnas omdömen. Förbuden innebär även att hundar inte kan användas för att störa vildsvin i spannmål och andra grödor, säger Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Blekinge var först ut med ett tre veckor långt förbud riktat mot vildsvinsjakt med hund. Hundanvändningen i Blekinge är förbjuden vid vildsvinsjakt från den 1 augusti till den 20 augusti. Den ihållande värmen anges som skäl för beslutet.

I Kalmar län gick länsstyrelsen flera steg längre.

 

All träning och jakt

Där togs i slutet av förra veckan ett beslut om att förbjuda all träning och jakt  med hund på älg och vildsvin under perioden 1 augusti – 30 september.

– Att jaga med hund i denna värme innebär en stor påfrestning för både hundar och vilt. Djuren ska inte behöva utsättas för mer lidande i värmen, sa Fredrik Ustrup, vilthandläggare på länsstyrelsen i Kalmar, i en kommentar till beslutet.

Länsstyrelsen har deklarerat att beslutet kan förlängas eller förkortas beroende på väderleken.

Liksom i Blekinges beslut hänvisas till extrem värme och brist på nederbörd under lång tid.

 

Saknas forskning

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent i Svenska jägareförbundet. Foto: Madeleine Lewander

– Vi vet inte alls hur värmen påverkar djuren, det finns egentligen ingen forskning på det området. Det vi däremot vet är att det jagas vildsvin med hund i både Tunisien och Frankrike under väldigt varma förhållanden, säger Daniel Ligné.

Om bristen på foder är ett argument så ser han hellre kortade jakttider i vinter.

– Men vildsvinen har inte drabbats av foderbrist på grund av torka och värme, säger Daniel Ligné.

 

Snabba kast

Regionalt och lokalt förankrade beslut kan vara bra. Men det kräver också att myndigheterna är beredda att ta nya beslut.

– Här måste de verkligen vara adaptiva. Det kan gå fort när vädret växlar och vem vet hur det ser ut i slutet av september? säger Daniel Ligné.

Besluten som inskränker möjligheten till jakt och träning på älg och vildsvin har väckt en livlig debatt. Många jägare välkomnar stramare regler, andra ser hur myndigheter tar varje chans att begränsa och inskränka möjligheterna till jakt i allmänhet, och hundjakten i synnerhet.

– Vi har sett det här förut. Då har det handlat om stopp för hundanvändning på grund av snö och skare, och då har det funnits områden som haft väldigt fina jaktförhållanden inom förbudsområdet. Den här typen av beslut slår ofta snett och det hade räckt med att peka på våra råd och riktlinjer och att man från myndigheternas sida litat på jägarnas goda omdöme, säger Daniel Ligné.

 

Förbundet reagerar

Peter Ledin, nationellt hundansvarig i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Peter Ledin, regionchef i Svenska Jägareförbundet Norr och nationellt hundansvarig i förbundet, gör samma bedömning.

– Varje jägare i sig kan göra den bedömningen och här bör ingen myndighet gå in och utfärda förbud. Det är ett ansvar som jägarna tar och vi har fullt förtroende för att varje jägare utgår från såväl etiken som olika väderförhållanden, säger Peter Ledin.

Hundar används frekvent för att störa vildsvin som orsakar skador i spannmål och andra växande grödor. Nu rullar tröskorna för fullt i södra Sverige men Daniel Ligné ser ändå ett konkret problem med besluten.

– Nu kan vi inte använda hundar för att skrämma bort vildsvinen. Det kommer att ge mer skador i böndernas grödor, säger Daniel Ligné.

 

Jaktprov påverkas

Förbuden kommer även att påverka jakthundklubbarnas prov- och tävlingsverksamhet, som är en viktig del i avelsverksamheten.

Besluten gäller inte hundanvändning vid eftersök på trafikskadat vilt eller eftersök på vilt som skadats under jakt.

Jägareförbundet råd och riktlinjer

Jakten med hund är en av grunderna i svensk jaktutövning. Här följer ett utdrag ur Svenska Jägareförbundets riktlinjer.

Etik

Hunden ska användas med omdöme och eftertanke och behandlas som en god jaktkamrat. Varje jaktbar art har regler för när, var och hur de är lovliga. Därför har också användningen av våra olika typer av jakthundar regler som grundar sig på viltets biologi i varje del av landet.

Men självklart måste jägare inför varje jakt med hund ta ansvar utöver dessa regler. Som medlem ska ditt agerande ge en positiv bild av hundhållning. Detta gäller både under praktisk jakt samt även övrig tid då jakt eller jaktträning inte bedrivs. Detta bidrar till att hunden uppfattas som en tillgång och ett positivt inslag i jakten och samhället. 

Ansvar

Alla jakthundsägare har ett ansvar för jakten med hund. De svenska jägarna har idag stor frihet under ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl. Vi är alla varje dag ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och för jakten med hund i synnerhet. 

Jägare ska leva upp till jaktlagens § 27 om att jakten ska ske så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Ta alltid stor hänsyn till olika väderförhållanden, till exempel kyla, värme, snödjup och väta som kan påverka viltets och hundens förutsättningar vid jakt, jaktträning eller jaktprov. 

Källa: Svenska Jägareförbundet

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev