Skogssorkar på Frösön i Jämtland har i studier visat på mycket höga halter av PFAS. Foto: Hanna Knutsson

Höga halter av miljögifter oroar forskare

Höga halter av PFAS i skogssork oroar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  Resultat från fältstudier på Frösön i Jämtland är bland de högsta som uppmätts bland Europas vanligaste däggdjur. 

I en fältstudie på Frösön under perioden 2021-2022 undersökte SLU halterna av PFAS i däggdjur och växter. Sedan tidigare fanns kunskap om höga halter i vatten och fiskar i området, men den nu aktuella studien visar att PFAS även har tagits upp i jord, växter och djur.

Högsta någonsin

Prover från jord, blek taggsvamp, hallon, lingon, skogssork, rådjur och älg undersöktes. Situationen är enligt forskarna oroväckande, inte minst för att skogssorken, som är basföda för många andra djur och rovfåglar. Skogssorken har därför en viktig roll i ekosystemen. Koncentrationen av PFAS som uppmättes i skogssorkar tillhör de högsta som någonsin uppmätts bland Europas vanligaste däggdjur.

Långsiktiga effekter

– De utgör basföda för många stora rovdjur exempelvis rödräv, pärluggla och mårddjur. Vi är oroade över vad den här höga PFAS-förekomsten som fanns i just skogssorkarna kan få för effekt på ekosystemen både här och nu men också på längre sikt, säger Frauke Ecke, universitetslektor vid SLU och professor vid Helsingfors universitet.

Drabbar jägare

Ett muskelprov från rådjur låg också nära gränsvärdet för PFOS, och i leverprover överskred två prover från rådjur satta gränsvärden. Det innebär att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, rekommenderade tolerabla veckointaget av PFAS4 kan överskridas om man regelbundet äter rådjurskött från Frösön. 

För bär och svamp finns inga gränsvärden.

Fortsatta studier

Studien är den första i sitt slag i Sverige och resultaten visar enligt forskarna på ett behov av fortsatta studier.

– Människor som får i sig höga halter av PFAS kan exempelvis drabbas av cancer, reproduktionssvårigheter och nedsatt immunförsvar med ökad risk för infektionssjukdomar som följd. Det är sannolikt att PFAS kan få samma effekter på djur men det kan också finnas andra effekter som vi inte känner till idag, men här krävs mer kunskap och fler studier, säger Frauke Ecke.

PFAS i livsmedel

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) omfattar en grupp på i dagsläget över 4700 högfluorerade ämnen och representerar industriellt framställda kemikalier. Deras vatten-, fett- och smutsavstötande egenskaper har lett till breda användningsområden inklusive brandskum, skidvalla, hudvårdsprodukter och impregnering av kläder. Deras kemiska egenskaper medför att de är svårnedbrytningsbara där persistensen ökar med längden av kolkedjorna. Ett flertal PFAS-ämnen har påvisade hälsoeffekter inklusive nedsatt immunförsvar och att vara reproduktionsstörande och cancerframkallande.
Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev