Polisen Anders Holmlund och hans kollegor har under två helger kontrollerat älgjägare i Norrbotten. Vid ett tillfälle stoppades en jägare, på väg hem i bil, som hade vapnet laddat med patron i loppet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Hade jaktvapnet laddat i bilen – stoppades i poliskontroll

Premium

Polisen i Luleå och Boden har i höst gjort ett par större kontroller av jägare. Förra helgen stoppades två jägare som hade ett laddat vapen i bilen. Vid en annan kontroll, ett par veckor tidigare, färdades en man i bil med vapnet laddat och patron i loppet.

Polisen har under två helger i september haft riktade kontroller mot jägare i skogarna utanför Boden och Luleå. Polisen har bland annat kontrollerat vapenlicenser, statligt jaktkort, nykterhet och vapenförvaring vid biltransport.

– Transporterar man inte vapnet på rätt sätt gör vi en anmälan och sedan blir det ett vapenärende där man kan ifrågasätta vapeninnehavet, säger Anders Holmlund, polis, som var med under de kontroller som gjorts av jägare i höst.

Polisen i Norrbotten gör en annan tolkning än Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa vad gäller patroner i löstagbara magasin (se separat artikel nedan).

 

Backar inte

– Det får inte finnas någon ammunition i magasinet i bilen eller i vapnet i bilen. Det backar vi inte på, då skriver vi en anmälan, säger Anders Holmlund.

Hans kollega Jörgen Nyström gjorde dock en något mildare tolkning när en jägare stoppades i samband med en kontroll förra helgen.

– Vi stoppade en jägare som hade slutstycket uttaget. Studsaren i ett vapenfodral. Magasinet hade han nerpackat så det var rätt svåråtkomligt och där hade han skott i magasinet. Vi valde att inte rapportera. Det blev en tillsägelse och så plundrade han magasinet på plats, säger Jörgen Nyström.

Med laddat menas att du inte får ha patroner i vapnets patronläge eller magasin (fast magasin eller löstagbart magasin som är instucket i vapnet.)

 

Polisen har genomfört en stor insats i Norrbotten. Syftet var att kontrollera vapenförvaring i bilen, vapenlicenser och nykterhet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Delade meningar

Svensk Jakt har tidigare skrivit om att Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa tolkar lagen så att det är okej att ha patronerna i magasinet under transport om det inte är instucket i vapnet.

– Det är givetvis bättre ju mer åtskilt magasinet och vapnet är, till exempel vapnet i bakluckan och magasinet i jackfickan. Att ha både vapnet och magasinet med patroner i samma fodral kan vara tveksamt, säger Ola Wälimaa.

– Vi stoppade två jägare i helgen som hade vapnet laddat med ammunitionen kvar i magasinet i vapnet när de färdades i bil. En av dessa skulle bara åka några hundra meter för att fika med resten av jaktlaget. Det är så onödigt att slarva. Det här renderar i böter och kanske indragen vapenlicens. Förra gången vi hade kontroll stoppade vi en jägare som var på väg hem i bil efter jakten, han hade till och med en patron i loppet på vapnet. Han sade till oss att han alltid brukade transportera vapnet så, säger Anders Holmlund.

 

Jägarna skötsamma

Han berättar att polisen under de två helgerna i september kontrollerat cirka 200 jägare.

– Jag måste ge jägarna en eloge. De allra flesta har alla papper i ordning och transporterar vapnet på rätt sätt, säger Anders Holmlund.

Han berättar att jägarna varit positiva till kontrollerna.

– Det är faktiskt uppskattat att vi är ute och gör kontroller, säger kollegan Jörgen Nyström.

 

Så ska du förvara vapnen i bilen

 

Ola Wälimaa: ”Polisen tolkar lagen fel”

Ola Wälimaa, jurist vid Svenska Jägareförbundet, anser att polisen i Norrbotten har fel i frågan om patroner i löstagbara magasin under transport. Han menar att vapenlagen gäller och där talas det bara om att man inte får ha vapnet laddat under transport.

 

Ola Wälimaa.

Ola Wälimaa. Foto: Jan Henricson

Enligt Ola Wälimaa reglerar jaktförordningen förvaring av vapen i bil och det är den som polisen i Norrbotten lutar sig emot.

–  I vapenlagen står det vad som gäller vid transport av vapen och att vapen ska vara oladdade. En lag är överordnad en förordning.

Ola Wälimaa menar därför att det är texten i vapenlagen som gäller när polisen ska syna om du transporterar vapnet på rätt sätt. Där talas det alltså om oladdat vapen vid transport.

– Jag tolkar begreppet laddat som att du har ammunition i vapnets patronläge eller magasin infört i vapnet. Därför gör polisen i Norrbotten fel som bara tittar på jaktförordningen.

 

Övertolkar lagar

Ola Wälimaa menar att om man bara går efter ordalydelsen i jaktförordningen så innebär det att om du har ett löstagbart magasin med ammunition i hemma, inlåst i vapenskåpet och är ute och åker bil med ditt vapen, så skulle det i praktiken vara förbjudet.

– Avsikten med skrivelsen i jaktförordningen är att inte ha vapnet lätt brukbart. Detta för att motverka tjuvjakt från bil, eller jakt från bil. Om du har magasinet lätt tillgängligt nära vapnet och kan göra det skjutklart väldigt snabbt kan man tänka sig att det skulle kunna strida mot den förordningsparagrafen. Förordningen handlar om förvaring, om du till exempel parkerar bilen och lämnar den.

Ola Wälimaa berättar också att det i vapenlagen inte finns någon definition på laddat vapen.

 

Bokstavstrogna

– Vi brukar titta i skytteorganisationernas skyttereglementen och där anses ett vapen laddat om du har en patron i vapnets patronläge eller i magasin som är infört i vapnet. Det säger sig självt att ett vapen inte kan vara laddat om du inte har patroner i vapnet, säger Ola Wälimaa och fortsätter:

– Patroner i ett löstagbart magasin utanför vapnet innebär att magasinet är laddat, inte vapnet. Patronerna måste vara i vapnet – det är ordalydelsen i vapenlagen.

Ola Wälimaa säger att frågan inte är prövad av domstol hur det ska tolkas när det gäller ammunition i löstagbart magasin under biltransport.

 

Hur ska du som jägare agera om du blir stoppad av polis och har ammunition i ett löstagbart magasin som ligger nedstoppat på ett annat ställe än vapnet under en transport i bil?

– Då kan man upplysa polisen om att vapnet inte är laddat enligt vapenlagen. Man behöver inte acceptera något som polisen påstår om man anser det är fel enligt lagen. Då kan en domstol få pröva det.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev