Årsstämman biföll motionerna från varglänen, som bland annat innebär att förbundet ska jobba för att vargstammen ska beräknas utifrån revir och att maxantal införs. Foto: Lars Nilsson

Framgång för varglänen på årsstämman

Beräkningen av vargstammen ska utgå från antal revir och inte föryngringar.
Dessutom vill Jägareförbundet införa ett maxantal både på regional och lokal nivå.
– Sensationellt och mycket bra. Nu blir vi mer tydliga gentemot medlemmarna, säger Ingvar Hellquist, Jägareförbundet Örebro.

I samband med årsstämman klubbades motionen från Örebro om maxantal vargar lokalt och regionalt.

Förbundsstyrelsen tycker dock att Jägareförbundets handlingsplan och mål är tillräckliga. Det vill säga maximalt 15 vargföryngringar nationellt och att inget enskilt län ska behöva tolerera mer än 1-2 föryngringar.
– Vi har ett mål på maximalt 150 vargar, men vi får kritik för att vi inte kämpar tillräckligt hårt för att nå dit. Därför vill vi göra ett tilläggsyrkande: Revir ska vara utgångspunkt för beräkning av vargstammen, sade Ingvar Hellquist när han försvarade motionen på årsstämman.
Han fick stöd av både Värmland och Dalarna.

 

Stor frustration

– Det är fortfarande en stor frustration över vargfrågan bland våra medlemmar, därför stöder vi Örebros förslag, sade Thomas Björklund, representant för Dalarna.
Förbundsstyrelsen hade inget emot tilläggsyrkandet om att revir ska vara utgångspunkt för beräkningen av vargstammen men var kritisk till att förbundet centralt ska sätta upp maxmål för länen.

– Det är ju därför vi har viltförvaltningsdelegationerna, för att dessa måltal ska sättas lokalt, sade Torbjörn Lövbom, förbundsstyrelsen.
– Jag tror inte att förbundsstyrelsen sätter måltal – kommer bli konsekvensen av att bifalla den här motionen. Det är idag stor skillnad mellan riksdagens beslut om 300 vargar i landet och de mellan 400-600 vargar som nu finns. I vår handlingsplan använder vi antal föryngringar med en omräkningsfaktor för beräkning av vargstammen, men den beräkningen innebär att vi alltid kommer ha ett överskott. Vi måste lämna beräkningarna utifrån föryngringar och istället prata revir. Då blir vi tydliga gentemot medlemmarna, säger Ingvar Hellquist.

Ingvar Hellquist, Jägareförbundet Örebro. Foto: Lars Nilsson

Årsstämman biföll alltså motionen och tilläggsförslaget om att beräkna vargstammen utifrån revir och inte utifrån föryngringar.
Ingvar Hellquist var mycket nöjd efteråt.

 

Mycket nöjd

– Sensationellt att stämman ändrade förbundsstyrelsens förslag. Jag är mycket nöjd. Nu får vi ett logiskt sätt att räkna och det blir lättare att komma ner till det antal vargar riksdagen beslutat om, vi får inget glapp. Det här var ett betydelsefullt beslut av stämman för oss i varglänen.
Stämman klubbade också två motioner från Mitt Norrland om länsstyrelsens förvaltningsmål för varg.
Motionen handlar om att länsstyrelser har beslutat om att ha en högre förvaltningsnivåer än miniminivå. Orsaken sägs vara att man inte vill riskera att hamna under miniminivån.
”Det är ju så att länen tillsammans har ett ansvar för att det nationella målet inte underskrids”, heter det i motionen från Mitt Norrland.
Dagens situation innebär att länen med få revir ”garderar” sig med minst ett helt revir för att uppnå förvaltningsmålet. Därför föreslås i motionen att Jägareförbundet får i uppdrag att arbeta för att enskilda län inte tar höjd för antal vargrevir utan istället ser till det totala gemensamma målet för vargrevir.

 

Nya mimiminivåer

Förbundsstyrelsen påpekar att i år ska arbetet inledas med att sätta nya miniminivåer. I det inledande arbetet har förbundet i remissvar till Naturvårdsverket påtalat att miniminivåer enbart sätts på förvaltningsområdesnivå. Jägareförbundet har också fått besked av Naturvårdsverket att kritiken mot dagens system varit befogad.
– Vargfrågan har nu klarats av på 25 minuter – det måste vara rekord. Jag var med på årsstämman för två år sedan och jag tycker mig därför märka att någonting har skett. Vi har blivit mer överens, sade stämmoordföranden Gustaf Wachtmeister när motionerna om varg var avklarade på årsstämman.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev