Nu är två oberoende forskningsstudier genomförda, som båda kommer fram till att MVP kan ligga på 170–270 vargar. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson, Martin Källberg

Forskningsunderlag om svenska vargstammens referensvärde presenterat

I juni ska Naturvårdsverket presentera sitt regeringsuppdrag om ett nytt referensvärde för varg, och nu är de vetenskapliga underlagen presenterade. Båda ser intervallet 170–270 vargar som miniminivå som realistiskt genomförbart.

Naturvårdsverket har anlitat två internationella forskare, Nicolas Dussex (Norge) och Phil Miller (USA), för att ta reda på om det är möjligt att sänka golvet för den svenska vargpopulationen. Detta på uppdrag av regeringen.

Nu meddelar Naturvårdsverket att forskarna är klara med sina underlag och skriver i ett uttalande:

De kommer till en gemensam slutsats att under vissa specifika förutsättningar skulle vargens MVP (Minimum Viable Population) i Sverige kunna vara mellan 170 och 270 individer. För att populationen fortfarande ska kunna anses vara livskraftig i ett hundraårsperspektiv får födslotal och dödlighet inte förändras till det sämre, samt att minst en till tre individer måste invandra till populationen varje tioårsperiod.

Möjlighet nästa år

Det som Naturvårdsverkets tjänstemän nu har i uppdrag är att översätta forskarnas resultat till en ny referensnivå för varg. Enligt EU:s art- och habitatdirektiv måste referensvärdet alltid vara högre än MVP. Uppdragets målsättning är dock vare sig att besluta ett nytt referensvärde eller förslå ett nytt referensvärde.

I dag ligger referensvärdet på 300 individer i Sverige. Nästa gång Sverige har möjlighet att rapportera in ett nytt referensvärde till EU är nästa år.

Den 9 april bjuder Naturvårdsverket in till seminarium. Då kommer forskarnas resultat presenteras ytterligare.

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag

Naturvårdsverket ska analysera hur vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade om 2013. I analysen ska särskilt redovisas under vilka förutsättningar referensvärdet kan vara i den lägre delen av intervallet.

Källa: Naturvårdsverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev