Foto: Lars-Henrik Andersson

Förlorar vapentillstånd efter samröre med Bandidos

Premium

Mannen hade medlemskap i en stödgruppering till Bandidos MC och polisen beslutade därför att dra in hans vapentillstånd. Beslutet har överklagats till domstol. Nu har Kammarrätten i Jönköping avkunnat sin dom.

Mannen, som är bosatt i Småland, är medlem i en officiell supporterklubb till Bandidos MC och i mannens närmiljö finns flera personer som är dömda för brott. Polismyndigheten anser därför att det finns risk för att han utsätts för påtryckningar, hot och våld vilket i sin tur kan leda till att han inte har möjlighet att behålla kontrollen över sina vapen. Detta kan, enligt polisens bedömning, innebära att vapnen används i kriminella syften. Det föreligger därför risk för missbruk av vapnen.

Därför återkallades mannens tillståndspliktiga vapen, tillhörande tillståndsbevis och ammunition.

 

Nytt rättsläge

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping, men domstolen avslog hans begäran att få tillbaka vapnen. En dom som mannen sedan överklagade till Kammarrätten i Jönköpings län.

I sin överklagan anför mannen bland annat att rättsläget har ändrats sedan Polismyndigheten meddelade sitt beslut att återkalla vapentillstånden. Detta eftersom Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att enbart medlemskap i en våldsbejakande och/eller extremistisk organisation inte kan föranleda bedömningen att en person är olämplig att inneha skjutvapen. Det krävs, enligt domstolen, utöver ett sådant medlemskap konkreta omständigheter som styrker den påstådda risken.

 

Inte längre medlem

Mannen anför i sin överklagan att det inte finns någon risk för att hans vapen kan komma att missbrukas. Vidare framhåller han att han inte längre är medlem i MC-klubben, att han varken finns i belastningsregistret eller misstankeregistret, att han aldrig hållit på med droger samt att tanken var att återuppta jakt- och tävlingsskytte igen istället för klubblivet.

 

Olämplig att inneha vapen

Men kammarrätten gör samma bedömning som Polismyndigheten. I sin dom skriver domstolen att mannens medlemskap och umgänge med medlemmar i en närstående sammanslutning till Bandidos MC innebär att han befinner sig i en omgivning som gör att han är olämplig att inneha vapen.

Domstolen skriver vidare: ”Även om också MC-klubbar väl kan ha gemensamma grundvärderingar av ideologiska karaktär är de inte politiska organisationer av det slag som prövades i avgörandet i Högsta förvaltningsdomstolen.”

Medlem i mc-klubb förlorar sitt vapentillstånd

Enligt kammarrättens mening finns inga hinder för att återkalla vapentillstånd ”till följd av en riskbedömning som har sin grund i medlemskap och samröre med medlemmar i en sådan organisation.”

Kammarrätten avslår därmed mannens begäran att få tillbaka vapentillstånd, vapen och ammunition.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev