Socialdemokraterna i Stockholm kräver att regeringen omprövar beslutet om jakt på råbock om våren i hela landet. Foto: Jan Henricson

Fler socialdemokrater mot vårjakt på råbock

Allt fler socialdemokrater engagerar sig mot vårjakt på råbock i södra Sverige. Nyligen har också Socialdemokraterna i Stockholm ställt sig bakom ett förslag där man vill att beslutet om vårbockjakt i hela landet omprövas.

Under rubriken Regeringsbeslutet om vårbockjakt måste omprövas listas flera argument mot varför en sådan jaktform i södra Sverige är olämplig.
Motionen som antagits av Socialdemokraterna i Stockholm kommer från Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård, där riksdagsledamot Alexander Ojanne är ordförande.
Efter ett resonemang om hur den lokala och regionala viltförvaltningen är grunden för all jakt och hur det skapar acceptans för jakten, sägs det i motionen från jaktföreningen:
”Det bör vara självklart att vi ska reglera viltstammarna utifrån kunskap om viltets lokala förutsättning. Därför blir det konstigt när regeringen inte lyssnar till vad de lokala företrädarna för jakten säger.”

 

Ökat tryck

Därefter hänvisar man till Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige, som anser att vårbockjakten ökar jakttrycket och riskerar att skada rådjursförvaltningen:
”Sverige är ett långt land. Förutsättningarna ser olika ut. I söder är ägosplittringen stor och gårdarna generellt sett ganska små. Detta gör att det blir mycket svårare att förvalta rådjuren, eftersom samma djur kan röra sig över många olika jaktlags marker.”

De säger nej till vårjakt på råbock

Viltet i centrum

Enligt S-motionen bör staten precis som jägarna sätta viltet i centrum och sträva efter en hållbar jakt. Man efterlyser en bättre könsfördelning i rådjursstammen och en långsiktig klok förvaltning. Något som inte kan uppnås med en jaktform som snedvrider könsfördelningen ytterligare.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev