FLASH: Så beslutade ministrarna om vapendirektivet

EU:s inrikesministrar tog idag beslut om hur de vill utforma kommande vapendirektiv. De nya reglerna påverkar på ett eller annat sätt alla vapenägare. Hårdast drabbas vissa sportskyttegrenar, som enligt vad de själva uppger riskerar att upphöra helt.

Jan Henricson Publicerad 10 juni 2016 - 15:02

Men inrikesminister Anders Ygeman (S) var nöjd när ministermötet som hölls i Luxemburg var över. Han anser att regeringen lyckats skydda svenska vapenägares intressen under de långdragna förhandlingarna i EU:s byråkratier.
Förändringarna av direktivet är omfattande, men några punkter som rör jägare och sportskyttar har diskuterats intensivt.

Inrikesminister Anders Ygeman (S)• Tidsbegränsade licenser med åtföljande läkarkontroller av halvautomatiska vapen.

– Exakt vilka vapen det handlar om vet vi inte än. Det vet vi först efter de fortsatta förhandlingarna med parlamentet och kommissionen och efter att vi implementerat reglerna i Sverige. Men det gäller de vapen som flyttas till kategori A7 i direktivet. Det vill säga endast de som i sitt originalutförande har stora magasin, säger inrikesminister Anders Ygeman.

 

Så halvautomatiska jaktstudsare påverkas inte av det här, även om jag i den kan stoppa i ett magasin som rymmer 20 skott eller mer?

– Nej.

 

Hur påverkas sportskytterörelsen av det här beslutet?

– I det stora hela inte alls. I det lilla, de som skjuter med vapen som enligt det här beslutet har definierats som de farligaste, militärliknande vapnen, berörs. Det gäller inte retroaktivt men nytillkomna utövare, liksom den som söker ny licens, måste leva upp till de nya kraven med bland annat medicinsk undersökning. Det kräver också att man ingår i en internationell skytteförening för att få dispens för den typen av vapen.

 

• Tillståndskrav på magasin.

– Nej, men det blir krav på att ha licens på vapnet som man köper ett magasin till. På samma sätt som det idag är för ammunition, och är rimligtvis inte ett problem för någon legal vapenägare, säger Anders Ygeman.

 

• Säkerhetsskåp såsom i Sverige i hela EU

– Ett svenskt förslag som är positivt att vi fått gehör för. Att vapen och ammunition hålls inlåsta skapar högre säkerhet för oss alla, kommenterar inrikesministern.

 

• Handel med vapen på distans, det vill säga genom annonsering på Internet och i tidningar kommer enligt Anders Ygeman inte att beröras över huvud taget. Han anser inte att det i skrivningen finns utrymme för tolkningar, utan att det konkret definieras vad en vapenmäklare är.
– Och den som upplåter annonsplats omfattas inte av det. Inte heller om du sätter upp en lapp på anslagstavlan i byn. Däremot om du jobbar professionellt som en vapenmäklare, då kommer du att behöva tillstånd.

 

• 18-årsgräns för vapeninnehav. Ingen skillnad jämfört med dagens regler. Dispenser kan ges till elever vid jaktutbildningar och skidskyttegymnasier även i fortsättningen.

 

• Helautomatiska vapen, k-pistskyttet.

– K-pistskyttet är en del i den frivilliga försvarsorganisationen och omfattas av undantaget som görs för att säkra totalförsvarets förmåga.

 

Du får kritik för att ha frångått riksdagens mandat, bland annat i en nyligen inlämnad KU-anmälan. Det handlar om att Sverige ställt krav på psykologisk undersökning och krav på att halvautomatiska vapen med stora magasin ska förbjudas?

– Den stämmer inte. Riksdagen har själv slagit fast den linjen. Vi har vid ett flertal tillfällen haft ett enigt justitieutskott och en enig EU-nämnd som stått bakom den position som Sverige har tagit. Det stämmer att vi har verkat för exempelvis begränsningar för de farligaste vapnen, men det är en del av riksdagens mandat.  Det står att för dessa ska speciella kontrollnivåer gälla, och det är också det vi har drivit i EU.
– De sju punkter där vi nått framgång sedan den här processen började visar att Sverige tillsammans med Finland och en del andra länder har varit framgångsrika på att skydda sportskyttars och jägares intressen. Jämför med det ursprungliga förslaget med femårslicenser för alla vapen, stopp för internethandel och en massa andra saker.

 

Du har tillsammans med justitieministern KU-anmälts för er hantering av vapenförhandlingarna. Vad säger du om det?

– Det är väl bra att KU genomför en granskning, eftersom det förekommit så många konstiga påståenden i debatten. Men alla partier i Sveriges riksdag har stöttat processen hela tiden, och bär också med sig en del av framgången. Regeringen, oppositionen, sportskyttar och jägare har varit eniga, och det tror jag är en av förklaringarna till vi varit framgångsrika, säger Anders Ygeman.

 

Parlamentet röstar

I mitten på juli ska EU-parlamentet rösta om det förslag som tagits fram där. Sedan ska en så kallad triologiförhandling genomföras där rådets, kommissionens och parlamentets ställningstaganden jämkas samman. Något som förväntas vara klart under hösten. Efter det har medlemsländerna en viss tid på sig att implementera direktivet i sin nationella lagstiftning.
I dessa förhandlingar väger rådets uppfattning tungt, och Anders Ygeman tror inte att det blir några större förändringar jämfört med vad ministrarna beslutade under fredagen.

Hela förslaget finns att läsa i länken intill.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev