Sälen bar på fågelinfluensavirus, men visade inte tecken på att ha varit sjuk. Foto: Niklas Liljebäck

Fågelinfluensa hos en svensk gråsäl

En gråsäl som hittades död den 15 mars i Blekinge, visade sig bära på fågelinfluensavirus.

Den döda sälen hittades vid Torhamn, sydost om Karlskrona. Det är ett område där det har rapporterats utbrott av fågelinfluensa bland vilda fåglar.

Vävnadsprover från lunga, mjälte, njure och lever skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för analys.

Genetiskt material från fågelinfluensavirus hittades, däremot sågs inga tecken på influensa vid den patologiska undersökningen av organen.

 

I gott hull

– Den undersökta sälen var i gott hull. Foton på sälen samt undersökta inre organ uppvisade tecken på trolig drunkning, säger Elina Thorsson, veterinär på SVA.

 

Den döda sälen var i gott hull och visade inga tecken på sjukdom. Foto: Albin Hultén

Det har inte rapporterats någon ökning av döda gråsälar och i andra, fåtaliga, fynd av strandade sälar i Sverige har influensavirus inte hittats.

 

England och Polen

Man har dock hittat fågelinfluensavirus hos två knubbsälar och en gråsäl (samt en räv) i England tidigare i år, på en rehabiliteringsanläggning för vilt där smittade fåglar också omhändertogs.

Viruset påvisades även hos två gråsälar i Polen 2016–2017. I de döda polska sälarna sågs inte några tecken som tydde på att sälarna varit sjuka i fågelinfluensa.

Två av knubbsälarna i England visade sjukdomstecken, och hittills har sjukdomsutbrott i samband med fågelinfluensa enbart påvisats hos knubbsälar. Det kan tyda på att arten är känsligare för fågelinfluensavirus än gråsäl.

 

Fortsatt övervakning

– Vi fortsätter att övervaka fågelinfluensa, bland andra sjukdomar, hos marina däggdjur och tar gärna emot rapporter från allmänheten om sjuka och döda sälar, säger Elina Thorsson.

Hon hänvisar till insamlingsinformation på Naturhistoriska Riksmuseet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev