Antalet vargdödade hundar minskade under 2018 jämfört med föregående år. Det visar statistik från Viltskadecenter. Foto: Olle Olsson

Få hundar vargdödades under 2018. Det visar statistik från Viltskadecenter. Foto: Olle Olsson

Få hundar dödades av varg under 2018

Totalt 30 hundar attackerades av stora rovdjur under 2018. Sju av hundarna dödades vid angreppen. Det visar statistik från Viltskadecenter.

Varg fortsätter att vara det största, dödliga hotet mot hundarna, även om 2018 dessbättre var ett år med ovanligt få vargattacker på hundar.

Under 2018 dödades fyra hundar och ytterligare fyra hundar skadades av varg. De dödliga attackerna inträffade i Dalarna, två dödade hundar, och Värmland där även där två hundar vargdödades.

 

Övriga rovdjur

Lodjur stod för tolv attacker på hundar, varav en hund dödades i Västra Götaland.

Björnar stod för fem hundattacker där en hund dödades i Västerbotten.

Örnar stod för tre hundattacker och en hund dödades även av örn i Värmland.

 

Hundar angripna av rovdjur. Källa: Viltskadecenter

Enligt Viltskadecenters statistik under åren 1997–2018 har det totala antalet rovdjursangripna hundar varierat mellan 0 (1997) och 70 (2009). Viltskadecenter menar att mellanårsvariationerna kan bero på flera faktorer som påverkar antalet jaktdagar med hund, bland annat väder och snödjup under jaktsäsongen.

Viltskadecenters statistik bygger på situationer som inte handlade om jakt på rovdjuret ifråga

Under 2018 betalade staten ut ersättning för hundar angripna av fredade rovdjur med 26.000 kronor och bidrag till förebyggande åtgärder med sammanlagt 234.000 kr.

 

Rovdjursangrepp på tamboskap. Källa: Viltskadecenter

Rovdjursangrepp på tamboskap. Källa: Viltskadecenter

Under 2018 angrep stora rovdjur 383 får, 5 nötdjur och 13 getter. Utöver detta skadades eller förstördes 35 bikupor och 13 ensilagebalar.

Flest attacker och stod lodjur för. De angrep under året 220 får, getter och nötboskap (!) under året. 208 av tamboskapen, varav 195 får, dödades vi attackerna av lodjur. Totalt har 94 lodjursangrepp på tamboskap registrerats under 2018.

Hårdast drabbat av lodjur är Västra Götaland där hela 89 får dödat av lodjur

 

18 vargangrepp

Varg gjorde 18 angrepp på tamboskap under 2018. Totalt dödades 129 får, två nötboskap och tolv getter av varg. Dessutom skadades eller saknas 28 får efter vargattacker.

Hårdast drabbat av varg var Stockholms län där 59 får dödades och 22 skadades av varg. I Örebro län dödades 29 får av varg under året.

Björn dödade totalt fem får och ett nötboskap under 2018 och örnar dödade 14 får.

Under 2018 betalade staten ut ersättning för tamboskap angripna av fredade rovdjur med 1.162.000 kronor och bidrag till förebyggande åtgärder med sammanlagt 8.123.000 kronor.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev