Till vänster stenmård, till höger skogsmård. Foto: P-A Åhlén/Mårdhundsprojektet

Elva fynd av stenmård i Skåne

Totalt elva fynd av stenmård har gjorts i nordöstra Skåne under perioden 2014–2021. Baserat på dna-analyser kan arten nu anses vara etablerad i Sverige, skriver Högskolan Kristianstad i ett pressmeddelande.

I mars 2018 sköt jägaren David Nilsson en mård i ett hönshus i Skåne. Men eftersom mården hade ett avvikande utseende kontaktade Nilsson Svenska Jägareförbundets Mårdhundsprojekt för att få hjälp att artbestämma djuret.

Ny däggdjursart upptäckt i Sverige

Det var upptakten till vad som visade sig bli det första fyndet av en för Sverige ny art: stenmård (Martes foina).

Efter att nyheten spreds påbörjades ett mer systematiskt arbete för att kartlägga stenmårdens utbredning i landet.

Fram till i våras hade nio fynd av stenmård gjorts. Sedan dess har ytterligare två fynd registrerats.

 

Examensarbeten om stenmård

Under 2020 började tre studenter vid Högskolan Kristianstad studera stenmården i två olika examensarbeten, och nu är de klara med sina analyser.

Utifrån dna-analyser kan arten nu anses vara etablerad, skriver Högskolan Kristianstad i ett pressmeddelande. Två nya fynd har också gjorts i Bromöllatrakten. Studierna visar också att stenmården vågar sig närmare bebyggelse än den svenska skogsmården.

Stenmården på väg att etablera sig i nordöstra Skåne

– Resultaten visade ingen genetisk skillnad mellan de fyra kadavrens mitokondrie-dna. Detta innebär att de alla fyra härstammar från en gemensam anmoder och således är släkt. Exakt hur de är släkt ser vi inte men de härstammar från minst två olika kullar. Därmed har föryngring skett i området och arten är etablerad, säger Karin Wetterberg, student på Biologprogrammet vid Högskolan Kristianstad i ett pressmeddelande.

 

Ensam hona

Att alla stenmårdar härstammar från en gemensam anmoder tyder på att det är en ensam hona som invandrat och förökat sig i området. Antingen att hon varit dräktig vid ankomst, eller att hon invandrat och parat sig med ett okänt antal hanar.

– Mitokondriellt dna nedärvs strikt från modern och om det invandrat flera honor som fått ungar skulle chansen varit ytterst liten att vi fått in just dem som delar gemensamt mitokondrie-dna, säger Elin Svensson, student på Biologprogrammet vid Högskolan Kristianstad.

Sammanlagt har elva fynd, varav sex kadaver och fem foton, av stenmård gjorts i nordöstra Skåne under perioden 2014–2021.

Två nya fynd har tillkommit sedan i våras och dessa ingår därför inte i dna-analyserna.

 

Karta över samtliga elva fynd som gjorts av stenmård i nordöstra Skåne. Den första stenmården bekräftades 2018, men sedan dess har äldre fotofynd kommit in. Karta: Madelene Nilsson/Högskolan Kristianstad

 

I Svensk Jakt nummer 6 kan du läsa mer om de två mårdarter som nu finns i Sverige.

Etablerad – främmande – invasiv

För att en art ska räknas som etablerad krävs att arten trivs så pass väl i sitt nya ”område” att den reproducerar sig och att avkommorna överlever.

För att en art ska räknas som främmande ska den under historisk tid inte påträffats i det berörda området utan antingen oavsiktligt eller avsiktligt förflyttats dit av människan.

För att en art ska räknas som invasiv främmande ska den vara en främmande art som hotar den biologiska mångfalden.

Källa: Högskolan Kristianstad

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev