En studsare i .308W är ett av våra vanligaste jaktvapen. Men ”militär ammunition”? Inte alls, anser företrädare för Jägareförbundet.

En studsare i .308W är ett av våra vanligaste jaktvapen. Men ”militär ammunition”? Inte alls, anser företrädare för Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

Dom om vapen oroar jägare

En dom i ett vapenärende vid Kammarrätten i Göteborg innehåller skrivningar som kan få långtgående återverkningar på svenska jägares vapeninnehav. Om resonemanget dras till sin spets kan vanliga kalibrar som 6.5×55, .308 och 30.06 bedömas som olämpliga för jakt.

Bakgrunden är följande. En privatperson har överklagat polisens avslag på en Benelli MR1i kaliber .223 Remington att använda vid jakt, först till förvaltningsrätten, och sedan till kammarrätten.

Båda instanserna går på polisens linje, det vill säga man anser att vapnet inte är lämpligt för jakt. Detta trots att polisen på olika håll i landet beviljat ett flertal licenser på det aktuella vapnet.

Utöver att den klagande inte fick gehör för sina argument, återfinns i kammarrättens domskäl formuleringar som i värsta fall kan få mycket negativa konsekvenser för den svenska jägarkåren.

 

”Militär ammunition”

I den långa domens slutkläm slår domstolen fast:

”Av utredningen framgår att Benelli MR1 har en potentiellt mycket hög eldkapacitet som inte behövs vid jakt genom att vapnet utan några tekniska förändringar kan förses med stora magasin med många patroner som kan avlossas i snabb följd eller laddas med militär ammunition.”

Skrivningen väcker frågor och funderingar på Svenska Jägareförbundet, eftersom benämningen ”militär ammunition” kan innebära ett hinder för de vapen som jägarna jagar och övar med i de allra vanligaste kalibrarna, 6,5×55, .308W och 30.06.

Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson. Foto: Lars Nilsson

– Jag vänder mig starkt mot att man talar om militär ammunition i sådana här sammanhang. Vid jakt används inte den laddning, eller de kulor som militären gör. Jägarna använder de bästa kalibrarna och den bästa ammunitionen för ändamålet, det vill säga att på ett så etiskt korrekt sätt som möjligt döda djur, säger Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson. Det har inget med militären, försvar och krig att göra över huvud taget.

 

”Jag vänder mig starkt mot att man talar om militär ammunition i sådana här sammanhang.”

 

Okunnig domstol

Nu tror inte Torbjörn Larsson, som också är ansvarig förtroendevald för vapenärenden, att det kommer att gå så långt som att kalibrarna förbjuds, men bara att domstolen på detta sätt visar sina okunskaper innebär risker för svenska jägare, menar han.

Det kan också tas till som argument av polisen när de ska motivera varför ett visst vapen inte ska godkännas för jakt.

– Som organisation måste vi agera när sådana här signaler sänds ut av rättsväsendet. Man ska helt enkelt inte blanda ihop begreppen på det olyckliga sätt som domstolen har gjort. Visst, kalibrarna har ett militärt ursprung, men är nu väl utprovade moderna jaktvapen som vi når önskade resultat med.

En bedömning av jaktvapens lämplighet utifrån dessa kriterier skulle också få återverkningar på jaktgäster från andra länder. Det har också en ekonomisk dimension, menar Torbjörn Larsson.

– Utan tvekan handlar det om våra vanligaste studsare, vilket innebär att också priset på ammunition för jakt och övning kan hållas på en rimlig nivå. För att inte tala om den kapitalförstörelse det skulle innebära om de vanligaste kalibrarna förbjöds.

 

”Som organisation måste vi agera när sådana här signaler sänds ut av rättsväsendet.”

 

Använder slugg

Anders Lindström, ordförande i Sveriges vapenhandlares förening. Foto: Jan Henricson

Anders Lindström, ordförande i Sveriges vapenhandlares förening. Foto: Jan Henricson

Anders Lindström som är ordförande för Sveriges vapenhandlares förening är inte heller han särskilt orolig för de vanliga jaktkalibrarnas framtid. Han menar ändå att domstolen rör ihop svensk lagstiftning med andra EU-länders på ett olyckligt sätt:

– I Frankrike är det faktiskt så att det som man där betecknar som militär ammunition är förbjuden vid jakt. Något som innebär att jägarna där har stora problem med att utrusta sig med de bästa vapnen. Det har lett till att franska jägare ofta använder slug, och det är ju inte särskilt bra ur en etisk synvinkel, säger Anders Lindström.

Han var tidigare vd för Sako Sweden som beslutade att inte importera vapnet som nu fått nej i kammarrätten.

– Men det hade inget med vapnets utseende eller funktion att göra utan var helt och hållet en affärsmässig bedömning. Vi menade att det inte var ett vapen som vi kunde sälja många av, vilket krävs om man ska kunna hålla en bra service med tekniker som är utbildade på vapentypen.

– Annars är det enligt min mening inte konstigare att jaga med en sådan bössa än med något annat vapen. Att börja resonera om militär kapacitet och ammunition är i varje fall fel, säger Anders Lindström.

 

”Annars är det enligt min mening inte konstigare att jaga med en sådan bössa än med något annat vapen.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev