Ett mindre synfältsbortfall är inget som hindrar en jägare att hantera sina vapen säkert och tryggt, konstaterar Förvaltningsrätten i Härnösand. Foto: Martin Källberg

Bakläxa för Polismyndigheten i vapenärende

Premium

Ett mindre synfältsbortfall är inget som ska få hindra en jägare att inneha vapen. Det konstaterar Förvaltningsrätten i Härnösand i en dom som underkänner Polisens beslut att återkalla en 67-årig jägares vapenlicenser.

Svensk Jakt har tidigare berättat om jägaren Per Folkerud i Falun som efter en omfattande rättsprocess förlorade rätten att inneha vapen, på grund av ett mindre synfältsbortfall.

 

Per slogs för sina vapen men förlorade

Han är inte den ende som drabbats när Polismyndigheten valt att tillämpa körkortsregler på vapeninnehavare. Alltså, den som inte får köra bil på grund av en synfältsnedsättning, ska heller inte få inneha vapen.

En tolkning av lagstiftningen som Svenska Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa, riktat skarp kritik mot.

 

Inget hinder

I ett liknande fall till Per Folkeruds, återkallade Polisen vapenlicenserna för en 67-årig jägare i Jämtland i november förra året. Myndigheten motiverade beslutet med att jägaren hade ett visst synfältsbortfall och att man därför bedömde att han av medicinska skäl var olämplig att inneha vapen.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Härnösand, då jägaren bland annat anför att ingen av de läkare som yttrat sig har ansett att det i och för sig föreligger något hinder mot att han innehar vapen.

 

Bra syn

Mot detta vände sig Polismyndigheten som i en inlaga framförde att ”även om synfältsbegränsningen inte utgör något absolut hinder mot att inneha vapen så har läkare på medicinsk grund bedömt honom som olämplig”.

Men förvaltningsrätten håller inte med. Domstolen konstaterar att det inte i vapenlagstiftningen finns några krav på synskärpa eller synfält, utan att det istället ska göras en allmän bedömning utifrån de krav som ställs.

Man skriver också att det av läkarintygen framgår att jägarens synskärpa är utan anmärkning, medan han har ett synfältsbortfall ner till vänster. Något som påverkar hans förutsättningar att köra bil.

 

Många jaktformer

Förvaltningsrätten citerar också ur läkarutlåtandet där det står att det lilla synfältsbortfallet inte utgör något absolut hinder för vapenlicens, men att det sammantaget kan vara lämpligt att avstå jakt.

I sin bedömning skriver förvaltningsrätten, efter att man konstaterat att det finns många jaktformer och möjligheter att utöva jakt, och att de ställer olika krav på utövaren:

”Att på ett säkert sätt hantera vapen och utöva jakt i olika former med ett mindre synfältsbortfall måste därför anses vara fullt möjligt.”

Och domstolen fortsätter:

”Polismyndigheten har tolkat läkarintygen i utredningen som att det föreligger medicinska hinder för innehav av vapen. Förvaltningsrätten finner inte att den medicinska utredningen ger utrymme för en sådan entydig tolkning. Tvärtom bör det göras en helhetsbedömning där de grundläggande kraven på en säker och trygg vapenhantering är avgörande.”

 

Nöjd jurist

Ola Wälimaa.

Ola Wälimaa.

Att förvaltningsrätten upphäver beslutet om att återkalla jägarens licenser är enligt Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa ett välkommet utslag.

– Jag tycker det är glädjande att domstolen inser att jakt inte är samma sak som bilkörning. En bil i rörelse är en konstant potentiell fara för sin omgivning medan en jägare väljer själv när man ska avlossa skott och inte. Först när man är helt säker på att kunna avlossa ett säkert skott så skjuter man – det är grunden för all jaktutövning, säger Ola Wälimaa i en kommentar.

Beslutet kan överklagas, och att döma av tidigare liknande processer då Polismyndigheten vägrar ge efter, har vi inte sett slutet på denna.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev