I det norska utbrottet 2019 var det främst raserna irländsk och engelsk setter samt tax som drabbades. I Dalarna har flera finnspetsar och en gråhund dött. Norska forskare letar efter möjliga smittkällor hos bland annat fåglar, gnagare, räv och rådjur. Foto: Jan Henricson

Dödlig diarré hos hundar förbryllar norska forskare

Premium

Under sensommaren och hösten 2019 drabbades många norska hundar av svåra, blodiga diarréer. Ett 40-tal hundar dog, och sjukdomsförloppet kan jämföras med det som den senaste tiden drabbat hundar i Dalarna där minst sex hundar har insjuknat och dött.

Som en följd av utbrottet bland norska hundar 2019 startades det ett projekt för att finna orsakerna vid Norges miljö og biovitenskapelige universitet, NMBU. Bland annat letar norska forskare efter smittkällor hos gnagare, rävar, fåglar, rådjur och även i jord.

Jakthundar drabbade av akut sjukdom och svår diarré

Eiril Moen Soltvedt, stipendiat vid norska Veterinärhögskolans avdelning för bakteriologi och mykologi, håller i projektet som ska pågå fram till 2023.

– Vi letar brett efter orsakerna till varför hundarna blev sjuka, och varför så många dog. Det är en komplex fråga som inte är helt lätt att svara på, men vi såg att hundar, både de som var sjuka men tillfrisknade och de som dog, i många fall hade bakterierna Providencia alcalifaciens och Clostridium perfingens, säger Eiril Moen Soltvedt.

 

Drabbar jakthundar

Påfallande många var också jakthundar. Raserna engelsk och irländsk setter samt tax var hårt drabbade, och av den fjärdedel som drabbades av kritisk sjukdom representerade de raserna 57 procent av de drabbade hundarna.

Så här långt in i  projektet är det svårt och för tidigt att sammanfatta resultaten, men redan nu finns en bild av flera faktorer som spelar in. Det handlar om en obalans i tarmfloran som inte kan jämföras med normal höstdiarré hos hund.

– Det är inte ovanligt att vi ser en ökning av diarré hos hund under hösten, men 2019 såg vi långt fler drabbade än normalt, och de var också mer allvarliga, säger Eiril Moen Soltvedt.

Dessutom verkar bakterien Providencia alcalifaciens ha en avgörande roll.

Av alla undersökta sjuka hundar hösten 2019 hade 60 procent bakterien.

 

Under hösten

I en kontrollgrupp av sjuka hundar som tillfrisknat och hundar som varit friska hela tiden hade normalt endast 3 procent Providencia alcalifaciens i tarmfloran.

– Den dyker upp i prover som tas på hösten, men vi hittar den inte i prover vid andra tidpunkter på året, säger Eiril Moen Soltvedt.

Nu pågår laboratorieförsök för att se hur den bakterien enskilt och tillsammans med Clostridium perfringens påverkar friska celler. Tillsammans med fältstudier för att finna eventuella reservoarer bland djur och fåglar hoppas forskargruppen på ett tydligt resultat.

– Det som hänt i Dalarna är förstås mycket intressant, säger Eiril Moen Soltvedt.

Rasmus Boström: Finnspetsen dog på väg till veterinär

Jaktsäsongen startar

I Dalarna och Älvdalen är det också jakthundar som drabbats, men främst spetsar av raserna finnspets och gråhund. Gemensamt för utbrotten är tidpunkten, att det drabbar jakthundar när jaktsäsongen inleds och kanske också rasernas intresse för fågel.

Eiril Moen Soltvedt konstaterar också att alla hundar i samma bostad inte drabbas. Även om en hund blev sjuk  under utbrottet 2019 drabbade det inte andra hundar i samma boende, vilket också är fallet i Älvdalen. Det stödjer tankarna om att det inte är en särskilt smittsam sjukdom.

Det ger också stöd för teorin att orsaken kan finnas i smittkällor i miljön som orsakar utbrotten av svår diarré.

 

Letar smittkällor

Forskarna letar, men än så länge har ingen tydlig smittkälla påträffats.

– En av våra teorier är att det handlar om en naturlig reservoar i naturen, som kan vara kopplad till höstsäsongen, säger Eiril Moen Soltvedt.

Människor kan också drabbas av svår diarré till följd av Providencia alcalifaciens, speciellt kopplat till resor i Asien. Smittkällan är oftast vatten, råa grönsaker eller maträtter som inte hettats upp tillräckligt.

 

• Finns det en risk att människor som vistats i Asien kan ta med sig bakterien till Sverige och Norge, och att hundar smittats den vägen?

– En intressant tanke, men det har vi inte något belägg för. Jag vet inte om människor kan bära bakterien utan att själva vara sjuka. Vi vet att dna-profilen för människor med diarré inte liknar den dna-profil som vi hittat  hos hundar, och vi vet också att det inte finns något samband mellan diarrésjukdom hos hundägarna och drabbade hundar, säger Eiril Moen Soltvedt.

Var fjärde drabbad hund har dött

Flera utbrott

Norska forskare genomförde redan 2006 en studie kring Providencia alcalifaciens roll vid diarré hos hund. Där konstaterades att vuxna hundars tarmflora innehåller 400 olika arter av bakterier, bland dem en del som kan orsaka sjukdom.

Slutsatsen av undersökningen var att den huvudsakliga orsaken till svår diarré hos de hundar man undersökte, var riklig förekomst av bakterien Providencia alcalifaciens, troligtvis i kombination med andra bakterier.

Forskarna nämner under studien 2006 också en möjlig koppling mellan människor och hund.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev