Nästa höst blir det lagligt att släppa hundar vid björnåtel.

Nästa höst blir det lagligt att släppa hundar vid björnåtel. Foto: Lars Svensson / Mostphotos

Det här är de nya reglerna för förvaltningen av stora rovdjur

Nu kommer nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur. Bland annat blir det från och med nästa höst tillåtet med hundsläpp vid björnåtel. Detta efter beslut av Naturvårdsverket.

Det var i början av augusti som den dåvarande regeringen beslutade om ändringar i jaktförordningen, förordningen om förvaltning av stora rovdjur och förordningen om viltförvaltningsdelegationer. Ändringarna träder i kraft den 1 november.
Nu har Naturvårdsverket beslutat om nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur. De träder i sin tur kraft den 15 november.

 

Utvecklar och sammanfogar

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att de nya föreskrifterna utvecklar och sammanfogar fyra olika nu gällande föreskrifter samt att de ska ”bidra till en tydlig och förutsägbar viltförvaltning”.

Enligt Naturvårdsverket lämnas nu större ansvar för förvaltningen av stora rovdjur åt länsstyrelserna för att de ska skapa bättre förutsättningar för en regionaliserad viltförvaltning.

 

De nya föreskrifterna innebär flera förändringar:

• Nya bestämmelser om licensjakt på järv.

• Flexibel jakttid för björn.

• Förtydligat krav på att länsstyrelsen ska beakta förutsättningarna för tamdjursskötsel och främja god samexistens mellan människor och stora rovdjur vid beslut om licensjakt.

• Förenklade regler om åteljakt på björn bland annat vad gäller åteljaktens syfte och anmälningsplikt för åteljakt. Det blir tillåtet med hundsläpp vid björnåtel.

• Förtydligande om användning av hund vid licensjakt på stora rovdjur.

• Tydliggörande vad gäller bevakning av återstående tilldelning vid genomförandet av jakten. Kravet blir att jägaren uppdaterar sig minst en gång varje timme.

• Ett förtydligande om att fällt djur ska avräknas licenstilldelningen i det län där det först påsköts.

• De allmänna råden som funnits tidigare tas bort.

 

Inga miniminivåer

Vad innebär då förordningsändringarna? Bland annat kommer det inte längre fastställas några länsvisa miniminivåer för varg. Efter förslag från samverkansråden kommer Naturvårdsverket endast att fastställa miniminivå för förekomsten av varg i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena.
För björn, järv och lo sker däremoten ingen ändring. Här ska alltså de länsvisa miniminivåerna vara kvar.

Byråkratiskt hinder mot vargförvaltning slopas

För samverkan mellan länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde finns särskilda samverkansråd inrättade.

 

Inte publicerade

De nya föreskrifterna är ännu inte publicerade. Svensk Jakt har därför inte haft möjlighet att ta del av dem ännu.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev