Att hitta alternativhagel lämpliga till lodjursjakt har visat sig vara svårt. I varje fall i södra Sverige. Foto: Jan Henricson

Blyhagelförbud problem vid lodjursjakten

Blyhagelförbudet ställer till problem för lodjursjägarna. Ett jaktlag i Småland uppger att det är närmast omöjligt att få tag i alternativhagel lämpliga för lodjursjakt.

Den 16 februari blir det förbjudet att jaga med blyhagel inom 100 meter från en våtmark. Innan klarare riktlinjer kommer och om den så kallade Ramsarkonventionen följs befinner sig svenska jägare så gott som alltid i närheten av något som definieras vara en våtmark.

Det kan vara en torvmosse, en bäck, ett dike, en tillfällig vattensamling. Ja, praktiskt taget allt som är blött.

Får polisen söka igenom jägarnas fickor?

Att stå på ett lodjurspass i exempelvis en småländsk skog och vara på den helt säkra sidan att man inte bryter mot EU:s blyhagelförordning, är därmed i det närmaste omöjligt.

Två askar

När Raymond Dziobek, som är jaktledare under den kommande lodjursjakten, fick klart för sig effekterna av blyhagelförbudet började han genast leta efter alternativhagel.

Raymond Dziobek.

– Vi har kontaktat så gott som samtliga jaktaffärer i södra Sverige. Nästan ingen har hagel som vi anser är lämpliga att använda till lodjur. Vi fick tag i två 25-askar vismut på Torsbo handel, men det räcker inte ens till de 25–30 jägare som jagar i Marieholmsbruk, säger Raymond Dziobek.

Svårt med alternativ

Enligt Raymond Dziobek är den lämpligaste hagelammunitionen vid lodjursjakt 1:or och 2:or i bly. Att hitta alternativ ersättning har visat sig vara mycket svårt.

– När det gäller stål är rekommendationen att jägarna utöver att dra ner på skjutavståndet ska gå upp en eller två storlekar, och sådana grova stålhagel finns inte. Jaktia saluför hagel i koppar i nr 4, men eftersom koppar dessutom är lättare än bly anser inte jag att det är en lämplig ammunition vid lodjursjakt.

Säkert med hagel

Det går förstås att jaga lodjur uteslutande med kula, men Raymond Dziobek menar att man då riskerar att åsidosätta säkerheten.

– Att kunna blanda kulskyttar och hagelskyttar är en stor fördel. Alla pass vid lodjursjakt lämpar sig inte för kulskytte. Utöver det har vi vid sådan jakt, då jaktlag går samman, jägare som är nya på markerna och inte bekanta med terrängen.

Gott omdöme

Christian Larsson som äger Jaktiabutiken Hulukvarn utanför Jönköping, är själv erfaren jägare. Han skulle inte tveka att använda de kopparhagel nr 4 som han säljer i butiken vid lodjursjakt.

Christian Larsson.

– Jag sköt fasaner och änder med fyror kopparhagel med 34 grams laddning i helgen och det är bra död i dem. De fungerar också på lodjur så länge jägaren använder sitt goda omdöme, säger Christian Larsson.

Naturvårdsverket: ”Enklast att välja hagelammunition utan bly”

Biträdande riksjaktvårdskonsulent Anders Nilsson är om inte avvisande, så i varje fall något tveksam till kopparhagel nr 4 vid lodjursjakt.

– Det fungerar förstås, men då gäller det för jägarna att dra ner på skjutavståndet jämfört med blyhagel. Och bara skjuta rena sidskott, säger Anders Nilsson.

Dyrare ammunition

Alternativhagel som inte är stål är regelmässigt avsevärt dyrare än bly. Till exempel kostar kopparhagelskotten som jägarna resonerar kring ovan ungefär dubbelt upp mot motsvarande ask med blypatroner. Alltså dryga 600 kronor.

Anders Nilsson.

– I det här specifika fallet tycker jag inte att kostnaden behöver vara ett problem. Jag menar, hur många hagelskott skjuter du på ett lodjur under ett jägarliv? Att få fälla en sådan kan dessutom vara värt några kronor extra, säger Anders Nilsson.

Inget strikt förbud

Anders Nilsson förordar emellertid alternativ som vismut och tungsten som inte skiljer sig så mycket från blyhagel, och där man kan utgå från motsvarande hagelstorlek i bly.

– Man ska också komma ihåg att det inte är ett strikt blyhagelförbud som börjar gälla den 16 februari. Det går säkert att hitta lodjurspass där man inte är i närheten av det som sägs vara våtmarker, men det kan förstås vara lite knepigt.

Svensk Jakt har varit i kontakt med Naturvårdsverket och frågat om man därifrån har några särskilda rekommendationer till jägarna vad gäller lodjursjakten. Några sådana finns inte, uppger David Bruun som är vilthandläggare på verket:

– Är man inom 100 meter från en våtmark gäller de nya reglerna för användning av blyhagel. Vi har inga särskilda rekommendationer för lojakten utan uppmanar jägarna att använda sunt förnuft, och utnyttja de alternativ till bly som finns, Något som vi upplyser om på vår hemsida, säger David Bruun.

Oro i jägarleden

Jägare har uttryckt oro för att länsstyrelserna ska genomföra kontroller av vilken ammunition som används under lodjursjakten.

På länsstyrelsen i Jönköping bekräftar rovdjurshandläggare Linda Andersson att man diskuterat om jakttillsyningspersonalen ska fråga om vilken ammunition som används, i samband med platsbesöket som görs då ett lodjur har fällts.

Linda Andersson.

– Vi har haft uppe frågan, men inte kommit fram till något beslut, säger Linda Andersson som inte har svar på hur det i så fall ska gå till eller om länsstyrelsen över huvud taget har ett sådant ansvar, då Naturvårdsverket på sin hemsida uppger att det är kommunerna som ska stå för tillsynen.

I undantagsfall

Kropparna av fällda lodjur skickas till SVA för undersökning. Att man där ska ta fram uppgifter om ett lodjur är skjutet med blyhagel, ser viltpatolog Erik Ågren inte som troligt. I varje fall kommer det inte att göras i år.

Erik Ågren.

– Under några år genomfördes en speciell studie avseende jaktmetoder på lodjur. Då undersökte vi hur djuren hade dödats. Numera röntgar vi lodjur bara i undantagsfall, om vi bedömer att djuret har någon äldre skottskada, säger Erik Ågren.

Nya direktiv?

Enligt Erik Ågren är det möjligt att det kommer nya direktiv till SVA kommande år. När blyhagelförbudet inte är så nytt, och när det utarbetats riktlinjer för vad det är som gäller.

– Nu är det mycket som är ovisst med förordningen. Vi väntar på att myndigheterna ska ge instruktioner om vad som är våtmarker i det här specifika sammanhanget, och hur jägarna ska agera med hänsyn till det, säger Erik Ågren som också sitter i Jägareförbundets styrelse.

Jaktmetod i blankett

I den rapport som SVA sammanställer efter lodjursjakten framgår inte heller om djuren har skjutits med kula eller hagel.

– Om vi skulle finna att ett lodjur har skjutits med blyhagel är det dessutom bara första steget. Eftersom jägarna fortsatt får använda bly måste den som letar efter om fel har begåtts ta sig till skottplatsen och se om där finns en våtmark som innebär brott mot EU-förordningen, säger Erik Ågren.

Blyhagelförbudet i praktiken

I blanketten som länsstyrelsens personal fyller i i samband med att ett lodjur har fällts, ska jaktmetod uppges. Om lodjuret har skjutits med hagel eller kula.

– Men det dataläggs inte. Ska man ta reda på det får man leta bland blanketterna, säger Erik Ågren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev