På Billerud Korsnäs är locket i stort sett på vad gäller förklaringar till varför Storskärets jaktlag miste sin jaktmark. Foto: Kristoffer Pettersson & Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs om brutna avtalet: ”Felplacerade torn” & ”Inte uppfyller avskjutningsmål”

Premium

På Billerud Korsnäs är locket i stort sett på vad gäller förklaringar till varför Storskärets jaktlag miste sin jaktmark. Felplacerade jakttorn är emellertid en anledning, förklarar man.

I ett mejl till Storskärets jaktlag i februari förra året motiverade Billeruds jaktansvarige Bo Jansson varför jägarna inte fick förlängt jaktarrende.
När Svensk Jakt tar kontakt vill Bo Jansson inte säga något om anledningarna till att Storskärets jaktlag blivit uppsagt från sitt jaktarrende.
– Du får vända dig till vår kommunikations­ansvarige Per Funkquist. Men jag kan säga att det inte är någon som blivit uppsagd. Vi har bara korttidsavtal i dag på 360 dagar.

 

Varför vill inte du prata om det här? Det är ju du som tagit beslutet och sagt upp jaktlaget och måste väl kunna motivera det?
– Jag har inte sagt upp någon. Vi har bara korttidsavtal, som jag precis har sagt.

 

Men det är ju semantik. Du har ju skrivit ett mejl och upplyst om att de inte har jakten längre?
– Jag har skrivit att de inte får någon ­förlängning. Men du får prata med vår kommunikationsavdelning.

”Bergvik skog öst har för avsikt att ta ut sitt markinnehav ur 76:ans älgskötselområde från och med 20220701, på grund av att deras målsättning med älgstammen inte stämmer med den målsättning bolaget har. (…) Er upplåtelse kommer att upphöra den 2022-06-30 och kommer inte att förlängas för 2022/23.”

 

Mejl från Billerud till Storskärets jaktlag

Fortfarande oklart

Bo Jansson säger att det händer att det blir förändringar för jaktlag som har avtal med Billerud, men på den generella frågan vad det kan bero på hänvisar han på nytt till Per Funkquist.
Saken blir inte mycket klarare efter ett samtal med Billeruds kommunikationschef Per Funkquist. Att Storskäret blivit av med sin mark beror på att laget inte nått avskjutningsmålet, samt inte följt bolagets riktlinjer för hur jakten ska bedrivas.
– Det är väldigt ovanligt att det här sker. Uppskattningsvis kanske det inträffar vart fjärde–femte år att ett jaktlag inte får förlängt. I och med att det är privatpersoner inblandade vill vi inte gå in i några detaljer. Men om ett jaktlag inte uppfyller avskjutningsmål och inte följer de regler som Billerud har, finns risken att man inte förlänger jaktarrendet, och så har skett i detta fall.

 

Inte följer riktlinjerna, säger du. Vad kan det vara för något?

Per Funkquist. Foto: Billerud Korsnäs

– Det vet de själva om. Jag vill inte hänga ut någon jägare eller jaktledare. Men allt det där finns i skrift, i mejl, till berörda personer. Om de vill dela det med dig för en artikel får de själva bestämma det.

 

Det sägs från Billeruds sida att anledningen ska vara en tvist inom jaktlaget. Men den bilden delas inte av företrädarna för laget?
– Nej, någon tvist har vi ingen aning om. Det är inte alls därför.

 

Jägarna berättade att en orsak skulle vara att något jakttorn stått fel och att vildsvinsåtlar varit felanlagda, och att ni haft anmärkningar på det?
– Ja, det har ingått i mejlen de fått.

 

Men är det inte bättre att säga åt dem att flytta ett jakttorn, än att ta ifrån dem marken?
– Du tänker att det var det första vi gjorde då, eller?
De var i varje fall fullständigt överraskade av uppsägningen, eller den uteblivna förlängningen, av avtalet.
– Om du har fått mejlen av dem kan du på datumen se när kommunikationen startade.

 

Men den startade ju efter att de blev uppsagda. Något annat känner inte jag till. Och jägarna säger att de blev tagna på sängen när det första mejlet kom?
– Nej, den bilden har inte jag. Vi anser att vi kommunicerat i god ordning och jag tycker att vi agerade bra.

 

På tornkyrkogården. Stig Härdin och Anders Pettersson i Storskärets jaktlag bland jakttornen som samlades in efter att de överraskande miste hälften av sin jaktmark. Foto: Jan Henricsson

Jag tänker att det måste vara något riktigt allvarligt fel som begåtts för att man ska bli av med jakten när stora skogsbolag är inblandade. Ett felplacerat jakttorn borde inte spela någon roll?
– Ja, som sagt, var jakttornen stått utplacerade framgår av korrespondensen. Det kan vara att du också tycker att de riktlinjer Billerud har för jakten är för hårda. De finns på vår hemsida och är det så att man inte följer dem, och vad gäller jakttrycket, finns möjlighet att inte förlänga arrendet.

 

I dessa tider av vikande älgstam måste ni ha mängder av jaktlag som inte når avskjutningsmålen?
– Absolut. Det är varken första eller sista gången det händer.

 

Ni kanske får säga upp många jaktlag framöver?
– Det tror jag inte, och det har vi inga planer på, säger Per Funkquist.

”Efterhandskonstruktioner”

Efter intervjun med ansvariga på Billerud kontaktar Svensk Jakt Storskärets ordförande Stig Härdin och jaktledaren Anders Pettersson och efterfrågar mejlkonversationen mellan laget och bolaget, som föregick uppsägningen i februari 2022.
– Typiska efterhandskonstruktioner. Om det varit sant hade det förstås stått med i mejlet om att vi inte fick förlängt arrende. Men det enda som nämns i det är att vår mark ska flyttas över till ett annat älgskötselområde, säger Anders Pettersson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev