Länsstyrelsen i Uppsala län har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Östersjön. Foto: Kjell-Erik Moseid

Beslut om skyddsjakt på skarv i Östersjön

Premium

Skyddsjakt på skarv inleds med omedelbar verkan i den del av Östersjön som ligger i Uppsala län. Totalt får 500 skarvar skjutas fram till den 31 december 2021.

Det är länsstyrelsen i Uppsala län som har gett tillstånd till skyddsjakten, som fördelas i två olika beslut. Beslutet gäller storskarv, men också underarten mellanskarv, och ska förhindra allvarlig skada på fisket samt skydda känsliga fiskbestånd i länets vatten.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att jakt på skarvar i Östersjön är nödvändig som en skrämselmetod i känsliga områden. Därför ska också jakttillfällena spridas ut över tid.

 

Yrkesfiskare och jägare

Jakten får bedrivas på sådant allmänt vatten och holmar, klippor och skär som beskrivs i 12 § andra stycket i jaktlagen.

För att skydda yrkesfisket får de som har yrkesfiskarlicens skjuta 300 skarvar inom 300 meter från fasta redskap, ryssjor och bottensatta nät. De får även ta hjälp av jägare för att genomföra jakten, och beslutet gäller hela året.

 

Grunda vatten

För att skydda känsliga fiskbestånd får fiskare, jakträttsinnehavare samt de som har fått tillstånd av länsstyrelsen skyddsjaga och skjuta 200 skarvar under perioden 1 april–15 juni och 1 augusti–31 december, men bara på vatten grundare än tre meter, eller inom fiskfredningsområden i Östersjön.

 

Inte vid boplatser

Gemensamt för båda besluten är att jakt inte för bedrivas närmare än 500 meter från kända skarvkolonier eller boplatser för skarv, havsörn eller fiskljuse fram till den 10 augusti.

Alla skjutna fåglar ska rapporteras till länsstyrelsen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev