De mest betydande påfrestningarna som rapporterats för stora rovdjur inom EU, är effekterna av infrastruktur och olagligt dödande, inte jakt. Foto: Allan Wallberg / Mostphotos

Är jakt ett hot mot naturen?

Jakt framställs ofta felaktigt som utgörande ett stort tryck på naturen, utan noggrann bedömning av fakta, hävdar jägarfederationen FACE i ett pressmeddelande.

FACE har utvärderat de rapporter som lämnats av EU:s medlemsländer om påfrestningar och hot mot naturen under perioden 2013–2018. Detta för att bringa klarhet i vad som faktiskt påverkar framför allt jaktbara fågelarter och stora rovdjur i Europa.

Många andra faktorer

Man konstaterar att:

• Jakt står för en extremt låg andel av sådana påfrestningar, som rapporterats för livsmiljöer och arter listade enligt fågel- och habitatdirektiven.

• Hälften av de fågelarter för vilka jakt rapporterats som ett högt rankat tryck, är arter med god status och trender inom EU.

• Förlust av livsmiljöer på grund av jordbruk och urbanisering utgör det största trycket på fåglarna.

• De mest betydande påfrestningarna som rapporterats för stora rovdjur är effekterna av infrastruktur och olagligt dödande.

• Jägarna är nyckelaktörer i bevarandet av både fåglar och stora rovdjur.

Marginell påverkan

Även om jakt också innebär ett uttag, är detta ofta marginellt satt i relation till populationsstorlekarna. FACE konstaterar också i sitt biologiska mångfaldsmanifest att jägare året om utför viltvårdsåtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i hela Europa.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev