Avskjutningen av vildsvin fortsätter att öka kraftigt. Senaste jaktåret fälldes nästan 115.000 vildsvin i landet. Foto: Jan Henricson

Allt fler klövvilt skjuts i landet

Nyligen sammanställda siffror för förra jaktåret visar att avskjutningen av klövvilt ökar i landet. Vildsvinsavskjutningen fortsätter brant uppåt med en ökning på 12.000 fällda djur.

För en kort tid sedan blev sammanställningen av Svenska Jägareförbundets avskjutningsstatistik för jaktåret 2017–2018 klar. Att döma av siffrorna har jägarna fullt upp.

Sammantaget ökade avskjutningen av de fem klövviltarterna med 16.188 till totalt 354.305 vilt. Av alla klövvilt utom rådjur fällde jägarna fler djur än jaktåret 2016–2017.

Siffrorna redovisas på viltdata.se där den intresserade kan ta del av förändringar över tid vad gäller samtliga jaktbara arter, från nationell nivå ner till län och till och med kretsar.

Diagram: Viltdata

Bilderna här intill visar att avskjutningen av klövvilt fortsätter att öka. Vildsvinen är i antal fällda vilt numera vår största klövviltart med en avskjutning på 114.831 djur. Det är en ökning med nästan 12.000 djur jämfört med året innan.

– För vildsvinens del tror jag det beror på en fortsatt växande stam. Vi har haft flera extremt goda ollonår de senaste åren, vilket innebär hög överlevnad och hög reproduktion i vildsvinsstammen, säger Jägareförbundets viltövervakningsansvarige Göran Bergquist till Svensk Jakt.

Diagram: Viltdata

 

Hjortar trycks ner

Även avskjutningen av dovhjort ökar kraftigt. Jaktåret 2016-2017 fälldes 36.564 hjortar. Senaste siffran visar 40.830 skjutna dovvilt. En ökning med fler än 4.000 djur.

– För dovhjortens del tror jag inte att det beror på att stammen vuxit med motsvarande. Istället handlar det om att man på flera håll med täta stammar har börjat att trycka ner antalet, säger Göran Bergquist.

Antalet fällda kronhjortar är också fortsatt uppåt, med en ökning på 2.000 djur till 10.494 mellan de två senaste kompletta jaktåren. Troligen speglar den siffan en växande kronhjortsstam.

Diagram: Viltdata

 

Stadigt för rådjuren

Göran Bergquist menar att sannolikheten i varje fall på nationell nivå är ganska god för att ökad avskjutning är en effekt av att viltstammarna ökar.

– Borrar man djupare i statistiken ner på län och särskilt kretsar finns det större anledning att forska i vad som kan ligga bakom förändringarna, säger han.

Det senaste hela jaktåret har också avskjutningen av älg ökat jämfört med året innan. Från 82.120 till 84.754. Något som Göran Bergquist inte tror beror på att älgstammen ökat, utan snarare att tilldelningarna utnyttjas i högre grad.

Diagram: Viltdata

– Men det gäller nationell nivå. Går man ner på kretsar och förvaltningsområden kan det finnas områden där älgstammen ökar.

Rådjursstammen tycks ligga på en förhållandevis stadig nivå i landet. Från rekordåret 1993 då det sköts närmare 400.000 rådjur i landet sjönk avskjutningen i en tydligt nedåtgående, för att inte säga dramatisk, trend fram till 2010 då jägarna fällde 80.400 djur.

De senaste åren har rådjursavskjutningen varit stabil med runt 105.000 fällda djur.

Mycket intressant information

För den intresserade erbjuder Jägareförbundet mycket intressant information att hämta på viltdata.se. För att gå in på sidan med statistik kan du klicka här. Skapa sedan egna diagram för viltarter du vill veta mer om, för enskilda jaktår som sträcker sig mellan 1 juli och 30 juni eller för längre tidsserier, på nationell nivå eller för län eller krets.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev