Matts-Olof Mattsson, Svenska älghundsklubbens ordförande, anser att Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson (till höger) är olämplig och bör bytas ut. Foto: Privat & Lars-Henrik Andersson

Älghundsklubbens ordförande: ”Avgå Runesson”

Samebyar kan få ensamrätt att upplåta älgjakten på statens mark ovan lappmarksgränsen. Det framkommer i ett dokument som Renmarkskommitténs sekretariat författat. Älghundsklubbens ordförande Matts-Olof Mattsson rasar och tycker att kommitténs ordförande borde avgå.

I dokumentet ”Vilket vilt ingår i jakträtten” skriver Renmarkskommitténs sekretariat att man inte kan särskilja viltslagen inom ramen för en jakträtt. Utgångspunkten är att den ensamrätt Girjas sameby fick av Högsta domstolen, HD, att upplåta småviltsjakten är att jämställa med äganderätten. Alltså rätten att bruka mark utan att äga den. I Girjasmålet prövades enbart rätten att upplåta småviltsjakt.

Men Renmarkskommitténs sekretariat är inne på linjen att även ensamrätten till älgjakt ska flyttas över till samebyarna. Allt vilt ska ingå i jakträtten.

Urminnes hävd

”…en på urminnes hävd grundad jakträtt omfattar allt jaktbart vilt. Kommittén har inte funnit belägg för att samerna på de undersökta områdena har begränsat sin jaktutövning till enbart vissa arter. Det framstår tvärtom som klart att jakten har avsett viltet som en resurs för försörjningen och den egna ekonomin i allmänhet.”

I spåren av Girjasdomen har även Talma sameby stämt staten för att få ensamrätt att upplåta jakten på sitt område, det vill säga all jakt – även älgjakten. 

Mycket kritisk

Matts-Olof Mattsson, ordförande för Svenska älghundsklubben, är mycket kritisk till Renmarkskommittén.

– Eric M Runesson är ledamot i HD samtidigt som han har i uppdrag att göra en utredning som har påverkan på 50 procent av Sveriges yta. Girjasdomen är fastställd av HD. Det är inte särskilt svårt att tänka sig att man som domare i HD har tagit intryck av Girjasdomen. Som utredare kanske han har svårt att komma fram till andra slutsatser än de som framkom i Girjasmålet. I mina ögon är därför Eric M Runesson direkt olämplig att leda den här utredningen, hur kompetent han än är. Oavsett utfallet är det viktigt att beslutet är oantastligt och inte behäftat med något som inte känns legitimt, säger Matts-Olof Mattsson.

”I mina ögon är därför Eric M Runesson direkt olämplig att leda den här utredningen”

Matts-Olof Mattsson

Han är även kritisk till att kommitténs sekretariat, till skillnad mot andra stora statliga utredningar, i stort sett bara består av jurister.

– Det här är mer en politisk fråga än en juridisk fråga, anser jag.

Mycket på spel

Matts-Olof Mattsson menar att mycket står på spel.

– Det handlar om inskränkningar på halva Sveriges yta som inte bara kan komma att drabba jägare. Jag tror att många inte förstår vidden av det här. 

Utredaren Eric M Runesson har, som Svensk Jakt tidigare avslöjat, lagt fram ett förslag som går ut på att samebyarna ska få ensamrätt att upplåta småviltsjakten och fisket på statens mark ovan lappmarksgränsen.

Men samebyarna ska även upplåta jakt och fisk till andra, om det inte finns sakliga skäl att säga nej. Dessutom föreslås renskötseln bara ha rätt att tåla ringa störning i framtiden, inte avsevärd störning.

Nya rättigheter

 – Samebyarna kommer att få rättigheter de inte haft tidigare. Det kan ge samebyar långtgående möjligheter att inte bara stoppa jakt, utan även turism. Det här är så mycket större än älgjakten. Det här är kanske en av de större inrikespolitiska förändringarna som görs i det här landet. Kommitténs förslag innebär också att samebyar kan idka annan näringsverksamhet än bara renskötsel, och då har plötsligt en konkurrensfavör uppstått, som inte går att konkurrera med. Det kan också skapa konflikter. Från ett demokratiskt perspektiv är det här under all kritik, säger Matts-Olof Mattsson.

Stora konsekvenser

Han menar att förslagen kan få stora konsekvenser för älgjakten.

–  All jakt kan komma att påverkas. Hur blir det för jägare med fågelhundar? Jägare med drivande hundar?

Varför har ni inte reagerat tidigare?

– Det har varit för mycket hysch-hysch kring utredningen. Det är först nu i vinter som vi vaknat upp och förstått vidden av det här. Vi borde ha varit på tå för flera år sedan. Den enda moraliska fortsättningen av det här är att utredaren byts ut mot en oberoende utredare som inte har kopplingar till HD, säger Matts-Olof Mattson, som även är kritisk till politiken.

– Vad jag har förstått är det bara Moderaterna och Kristdemokraterna som är emot och jag har svårt att förstå varför till exempel Centerpartiet tycker detta skulle kunna bli en bra utveckling, ett parti som av tradition försvarat äganderätt och landsbygd.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev