Läs också Runesson: ”Jag har inte bedömt mig som jävig”