Älgarna i Norrbottens inland vandrar långa sträckor. Därför väcks nu frågan hur älgförvaltningen påverkas och om det behövs förändringar av älgförvaltningsområdena.

Älgarna i Norrbottens inland vandrar långa sträckor. Därför väcks nu frågan hur älgförvaltningen påverkas och om det behövs förändringar av älgförvaltningsområdena. Foto: Lars-Henrik Andersson

Älgens rörelsemönster kartlagt – så långt vandrar en älgko

Hur stort är en älgkos hemområde i Norrbottens inland? Hur och under vilka perioder sker älgvandringarna? Dessa frågor har nu älgforskare funnit svaret på. Svar som kan komma att påverka älgförvaltningen.

Att förvalta älgstammen i Norrbotten kan vara utmanande, med tanke på älgens vandringar.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har under tre års tid (2020–2023) följt 30 älgar, 20 kor och 10 tjurar, med hjälp av gps-sändare. Nu har projektet avslutats och bland annat redovisats för länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Forskarna ville undersöka älgarnas vandringsbeteende och val av livsmiljöer i centrala Norrbotten.

I slutrapporten konstaterar forskarna att ”…älgarna i Haradsområdet rörde sig över en stor yta där de stora hemområdena förklaras av en mycket stor andel av vandringsälgar, samt att de flesta älgar vandrar långa sträckor mellan sina säsongsområden – även om avståndet varierar mellan enskilda älgar.

Avgränsningar

Av rapporten framgår också att älgarnas vandringsbeteende innebär att nuvarande avgränsning mellan älgförvaltningsområden inte fångar upp merparten av vandringsdjuren inom samma förvaltningsenhet.

Därmed kan det finnas ett behov av att justera gränsen mellan förvaltningsområden om älgförvaltningen vill samla större delen av vandringsälgarna inom samma förvaltningsenhet.”

Fakta

Forskningsprojektet är initierat av Skogsbrukets jaktgrupp Norrbotten, Jägareförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Sveriges lantbruksuniversitet.

Finansiering sker dels via länets älgvårdsfond, dels via markägare bestående av Sveaskog, SCA, Norra skogsägarna, Statens fastighetsverk, Allmänningarna, länsstyrelsen Norrbotten, samt Svenska kyrkan.

Marcus Jatko, jakt- och klövviltsansvarig vid Sveaskog, säger att resultaten från forskningsprojektet visar på svårigheten i att förvalta en älgstam där älgarna rör sig över stora områden.

– Resultaten är tydliga. Merparten av älgarna befinner sig under hösten i nationalparken Muddus och i naturreservatet Sjaunja. Det är stora ytor och svårjagat och därmed är det svårt att öka jakttrycket i dessa områden. Något som kanske skulle behöva göras med tanke på att betesskadorna är rätt omfattande i Haradsområdet, säger Marcus Jatko.

Det jägarna redan vet

Daniel Widman, ordförande för Jägareförbundet i Norrbotten, säger att resultaten från projektet visar det jägarna egentligen redan vet, att älgarna vandrar över älgförvaltningsområdena och att det sker vinterkoncentrationer av älg i älvdalen runt Harads på vintern.

Daniel Widman. Foto: Lars-Henrik Andersson

Daniel Widman menar samtidigt att det inte är helt enkelt att ändra älgförvaltningsområdena.

– Vi måste dock agera utifrån forskningsresultaten men hur vi ska agera måste vi tillsammans inom älgförvaltningen jobba fram en plan för. Om det handlar om att rita om gränserna för älgförvaltningsområdena eller något annat, exempelvis samordnade förvaltningsplaner över områdesgränserna – det får framtiden utvisa, säger Daniel Widman.

Han påpekar att eventuella förändringar av älgförvaltningsområdenas gränser är en fråga för viltförvaltningsdelegationen att i så fall ta ställning till.

Följande fakta har forskarna kommit fram till:

  • Medelkalvningsdagen var 29 maj 2020, 5 juni 2021 och 31 maj 2022.
  • 15 av de 30 gps-märkta älgarna dog under studieperioden (varav 12 fälldes under jakt).
  • 26 av de 30 gps-märkta älgarna var vandringsälgar, varav 23 vandrade mer än fem mil.
  • Älgkornas hemområde var i genomsnitt 7 060 hektar stort.
  • Älgtjurarnas hemområde var i genomsnitt 10 850 hektar stort.
  • Älgkorna uppehöll sig i vinterområdet från den 15 januari till 20 april, och i sommarområdet mellan den 4 juni och 11 december.
  • Älgtjurarna uppehöll sig i vinterområdet från den 26 december till 20 april, och i sommarområdet från den 14 juni till 1 december.
  • Älgkornas sommarområde var i genomsnitt 2 500 hektar stort och vinterområdet 940 hektar stort.
  • Älgtjurarnas sommarområde var dubbelt så stort som älgkornas, drygt 5 000 hektar, och vinterområdet var ungefär lika stort som älgkornas, det vill säga runt 1 000 hektar.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev