söndag 26 maj

Opinion

Vi välkomnar att regeringen genomför riksdagens beslut och minskar vargstammen, skriver de moderata debattörerna. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Debatt: ”Verkställ riksdagens beslut om vargpopulationen”

Vargstammen i Sverige har vuxit kraftigt de senaste decennierna och det är den tidigare grönsocialistiska regeringen som har lagt grunden för det, genom att ha tillåtit vargstammen att växa oacceptabelt mycket. Vår regering ska självklart upprätthålla riksdagens beslut om att vargstammen nu ska ligga på det nedre spannet av 170–270 individer, skriver sju moderata riksdagsledamöter.

Vargen står i dag för fyra av fem dödliga attacker mot boskap i Sverige, vilket drabbar enskilda lantbrukare och djurägare som förlorar en familjemedlem eller sin försörjning.

I vargtäta län känner många människor stor rädsla och oro för sin och anhörigas säkerhet, därför hotar vargen såväl näringen som människors frihet. Oroande utveckling

Den senaste varginventeringen visade tydligt på en oroväckande utveckling, särskilt i flera av Svealands län. Värmland är fortfarande det län som är mest utsatt i Sverige med 22 vargrevir, varav 16 har en föryngring. Men även Dalarna, Örebro, Gävleborg, Södermanland och Västmanland har flertalet vargrevir med föryngring.

Därför välkomnar vi att landsbygdsministern kallade till ett möte med representanter från länsstyrelser för att diskutera problematiken.

Foster kastas

I flera län mättas vargrevirens munnar med lantbrukares djur, och vargarna har blivit alltmer oskygga för människa.

Dagligen hör vi om fårfarmare vars djur blir angripna, om tackor som kastar sina foster och inte blir dräktiga, om jägarkåren – som reglerar viltstammen – som får sina jakthundar dödade eller lemlästade och om förskolor som håller barnen inne av rädsla för att det stryker varg utanför.

Dagligen hör vi om fårfarmare vars djur blir angripna av varg. Det fungerar inte för de människor som bor och verkar på landsbygden att ha 83 vargrevir i Sverige, hävdar debattörerna. Foto: Boo Westlund

Det fungerar inte för de människor som bor och verkar på landsbygden att ha 83 vargrevir i Sverige, där merparten finns i Svealand. I synnerhet inte när Sveriges riksdag har fattat beslut om att antalet ska ligga på mellan 170 och 270 individer. 

Höga krav

Den stora vargpopulationen som vi i dag har ställer höga krav på en politik som tar hänsyn till de som lever nära viltet och som begränsar skadorna på lantbruksdjur och tamdjur. Här är jägarnas insatser både nödvändiga och viktiga för den svenska jakt- och viltvården.

Tack vare Moderaterna som varit en drivande kraft, var senaste licensjakten på varg större än tidigare, men det räcker inte. 

Samarbete över gränsen

För att ta oss an detta utbredda problem behövs, ett fördjupat samarbete med Norge kring vargförvaltningen.

Våra länder bör inte låta riksgränsen utgöra en strikt förvaltningsgräns, då det inte speglar vargens gränsöverskridande rörelsemönster. Förvaltning av gemensamma viltstammar bör ske gemensamt.

Vi hoppas även att vår regering, till skillnad från den förra, driver en linje om självbestämmande i EU – rovdjurspolitiken ska inte styras från Bryssel.

Vargens klassificering bör även gå från strikt skyddad till förvaltningsbar i art- och habitatdirektivet. Samt att riktlinjerna ändras så att skyddsjakt kan ske omedelbart efter ett vargangrepp, i stället för att det ska krävas upprepade angrepp på hundar innan skyddsjakt kan ske. 

Självklart beslut

Moderaterna har länge drivit på för att lösa många av de problem som vargen orsakar. Vår regering ska självklart upprätthålla riksdagens beslut om att vargstammen nu ska ligga på det nedre spannet av 170–270 individer.

Vi välkomnar att detta blir av! 

Fredag den 12 maj besöker delar av moderaternas Svealandsbänk i riksdagen, entreprenören Karl Hedin på ett företagsbesök, då vi bland annat ska fortsätta dialogen om behovet av en välfungerande förvaltning av de svenska rovdjursstammarna och behovet av förstärkt rättssäkerhet för jägare. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.