söndag 26 maj

Opinion

Jag hoppas att regeringen och dess utredare har jägarnas bästa för ögonen. Det borde vara självklart att Svenska Jägareförbundet har det, skriver Jägareförbundet Dalarnas ordförande Ulf Berg med anledning av att frågan om en ny Viltmyndighet nu utreds. Foto: Olle Olsson, Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Vart är Svenska Jägareförbundet på väg?”

Är Jägareförbundets medlemmar nöjda med hur Naturvårdsverket hanterar varg- och älgförvaltningen? Vid förra veckans konferens med länsförbundens ordföranden var man tveksam till en Viltmyndighet. Något som går på tvärs med stämmobeslutet att vi ska verka för en ny myndighet.

Vart är Svenska Jägareförbundet på väg? Låt oss som exempel på en fråga som påverkar förbundet ta förslaget om en ny Viltmyndighet som regeringen nu äntligen utreder, efter många tillkännagivanden av riksdagen.

Sedan jag blev ordförande i Jägareförbundet Dalarna har jag jobbat för att vi ska bli ett förbund där medlemmar och personal går sida vid sida. 

Valberedningens fokus

Förbundsstyrelsen måste styra förbundet tydligt. Valberedningen bör ändra fokus på kompetensen på ledamöterna. Tidigare har olika expertfunktioner setts som nödvändiga i styrelsen.

Men vi har idag exempelvis jurister anställda och är det då helt nödvändigt att ha just den kompetensen i styrelsen?

Drivande personer

Valberedningen måste säkerställa att vi har en styrelse med kompetens att styra förbundet med utgångspunkt i medlemsnyttan och stämmobeslut. Olika expertfunktioner kan vi erhålla på annat sätt, internt eller externt.

Sedan kan naturligtvis en jurist eller veterinär vara en lämplig ledamot i egenskap av drivande person.

Stämmobeslut finns

Landsbygdsministern uppgav i sitt tal vid stämman i Helsingborg att han visste att Svenska Jägareförbundet hade dubier mot en viltmyndighet. Även jag har fått frågan från mitt parti (Moderaterna, reds anmärkning) vad Jägareförbundet egentligen vill i den frågan.

Vid förra veckans ordförandekonferens var man tveksam till en Viltmyndighet, mer på temat hot och få möjligheter. Jag talade då i klartext om att det finns ett stämmobeslut på att vi ska verka för en Viltmyndighet.

Är det styrelsen och/eller tjänstemännen som rundar medlemmarnas beslut vid stämman och talar med beslutsfattare i motsatt riktning?

En eloge om vapen

Ett par motfrågor är här på sin plats. Är våra medlemmar nöjda med hur Naturvårdsverket hanterar varg- och älgförvaltningen? Jag har hittills inte träffat någon av Dalarnas närmare 8 000 medlemmar som uttryckt stöd för Naturvårdsverket.

Nu ska verket dock ha en eloge för att de föreslår att vapengarderoben ska utökas. Även vad gäller Polismyndighetens handläggning av licenser finns det enligt min mening mer att önska. 

Mer verkstad

Jägareförbundet borde gå in med uppfattningen att vi kan göra mer och dessutom sänka statens kostnader. Spillningsinventeringar och Nationella viltolycksrådet är bara ett par områden.

Då skulle även våra organisationer i länen kunna stärkas. Vinst för staten och vinst för oss jägare med mer verkstad i länen. 

Jägarnas bästa

Jag hoppas nu att regeringen och dess utredare har jägarnas bästa för ögonen. Det borde vara självklart att Svenska Jägareförbundet har det.

Vi bör ta chansen nu när MP inte har inflytande i regeringskansliet.

Slutar det sedan med ett dåligt förslag, först då stänger vi dörren!

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.