lördag 20 april

Opinion

Foto: Melker Dahlstrand

Debatt: ”Varför träffade Jägareförbundet endast två partier?”

I Svensk Jakt nr 7 publicerades på editionsplats – de regionala sidorna för Dalarna och Gävleborg – ett referat skrivet av jaktvårdskonsulent Filip Ånöstam. Artikeln handlar om ett besök i Sveriges riksdag där representanter för Jägareförbundets länsföreningar i Dalarna och Gävleborg träffade riksdagsledamöter. Debattören Kjell Gustafsson är kritisk till omständigheterna kring besöket – och får svar direkt från länsföreningarna.

Länsföreningarnas besök i riksdagen förvånar och gör mig orolig. Under besöket deltog nämligen bara riksdagsledamöter för Moderaterna och Sverigedemokraterna och det har sin förklaring. Mig veterligen var det endast ett datum som presenterades för de olika riksdagspartierna, vilket jag tycker är svagt. Eller ville man styra möjligheten att delta med ett enda datum? Det tycker jag tycker är ett något underligt handlande.

Svenska Jägareförbundet ska ju vara partipolitiskt oberoende. Det är också min uppfattning. Jag ifrågasätter att man på detta sätt enbart vänder sig till moderater och sverigedemokrater i de viktiga frågor som, enligt referatet i Svensk Jakt nr 7, diskuterades vid mötet.

Bland medlemmarna finns det även jägare av annan politisk åsikt. Man kan fundera över lämpligheten att ha förtroendevalda i Jägareförbundet som har så många politiska uppdrag som Ulf Berg (M) och Mats Larsson (SD), som är ordförande respektive vice ordförande i Jägareförbundet Dalarna.

 

Får inte bli partipolitik

Att träffa riksdagsledamöter och berätta om frågor som är så angelägna för oss jägare och samtidigt vara aktiva politiker på hög nivå är ett vågspel. För inte ska väl Jägareförbundets länsförening användas för att plocka partipolitiska poänger? Det vore mycket olyckligt.

För att få gehör för våra frågor måste man träffa alla riksdagspartier. Vad är meningen med att inte samordna ett sådant besök när det gäller att föra fram att man bland annat tycker att länsstyrelserna i Dalarna och Gästrikland inte tar notis om vad viltförvaltningsdelegationer har för mening?

Att bara få med moderater och sverigedemokrater på mötet är inte så övertygande. Det finns 365 dagar på ett år.

Kjell Gustafsson, Sundborn

 

Svar direkt från Jägareförbundet Dalarna & Gävleborg

Kjell Gustafsson kan vara helt lugn, Jägareförbundet är och ska fortsätta vara ett förbund som är helt partipolitiskt oberoende.

I det aktuella fallet inbjöds samtliga riksdagsledamöter som är invalda på våra riksdagsbänkar i Dalarna och Gävleborg till vår träff. En ledamot, Lars Beckman (M), kontaktades och denne bjöd i god tid in samtliga riksdagsledamöter till dialogkvällen. Det är brukligt att en ledamot från något parti åtar sig att bjuda in.
Viktigt att notera är att två partier ej finns representerade i våra län, MP och L, så dessa faller ifrån.

Några svarade ej trots påminnelse och några hade förhinder. Det finns i praktiken två dagar där chanserna ökar att få till en träff, tisdagar och onsdagar. Torsdagar efter votering åker de flesta hem till sina distrikt. Det är helt klart att vi var besvikna över att vi inte fick träffa ett regeringsparti eller något av dess stödpartier. Sedan får ledamöterna från M och SD svara på varför de prioriterade mötet med Jägareförbundet.

 

Dialog är viktig

Vi kommer fortsätta att bjuda in till dialog och hoppas naturligtvis att fler partier har möjlighet att delta. Många av de frågor Jägareförbundet driver avgörs i Sveriges Riksdag, därför är fortsatt dialog viktig.

Vi kan också notera att många av frågorna Jägareförbundet kämpar för blir förverkligade. Därför är den goda dialog vi har med samtliga partier viktig eftersom vi som enda förbund driver jägarnas frågor. Ett tydligt exempel på det senare är synen på älgen och älgjakten.

 

Ulf Berg

Ordförande Jägareförbundet Dalarna

Johan Lundberg

Ordförande Jägareförbundet Gävleborg

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.